Окончана 21. посебна сједница: Усвојен нови Закон о банкама

Датум: 
28.12.2016 - 15:30

Посланици Народне скупштине Републике Српске у наставку 21. посебне сједнице усвојили су Закон о банкама Републике Српске, по хитном поступку, којим се уређује и престанак рада банака у Српској, као и заштита корисника банкарских услуга.  

Новим законом се прописује да нико осим банке не може примати депозите или друга повратна средства, нити давати кредите и издавати платне картице, ако нема дозволу Агенције за банкарство.

Законом о банкама посебно се уређују подручја у којима су присутне мањкавости које је потребно отклонити. Уводе се и бројне новине, које се прије свега односе на: израду планова опоравка самих банака, утврђују се мјере за побољшање њиховог финансијског положаја; предузимање мјера ране интервенције Агенције у случају значајног погоршања стања банке; успостављање правног система за реструктурирање проблематичних банака и утврђивање надлежности Агенције за спровођење овог поступка.

Одредбе о реструктуирању банака уводе се ради предузимања мјера које треба да спријече или ублаже наступање кризних ситуација код појединачне банке, али и банкарског и финансијског система у цјелини, а самим тим и обезбиједе ефикасно реструктуирање банке која не може или вјероватно неће моћи да настави пословање.

Због потребе усклађивања са новим Законом о банкама, посланици су данас усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Српске, чији циљ је проширење надлежности Агенције за консолидовани надзор и реструктурисање банака.

Овим законским ријешењем предложено је успостављање одбора за надзор и одбора за реструктурирање као два независна тијела у оквиру Агенције ради разматрања кључних одлука у вези са надзором, односно реструктурисањем банке, који надлежној организационој јединици Агенције дају препоруке за доношење коначних одлука. 

Народна скупштина усвојила је Закључак Клуба посланика ПДП-а по којем задужује Владу Републике Српске да једном годишње достави информацију у писаној форми са детаљним подацима о свим зарадама, накнадама и другим примањима именованих и изабраних лица у институтуцијама и јавним предузећима Републике Српске.

Народна скупштина је по хитном поступку усвојила и Закон о измјени и допуни Закона о тржишту хартија од вриједности чији циљ је унапређење тржишта хартија од вриједности, усаглашавање са директивама ЕУ и усклађивање са Законом о привредним друштвима.

Усвојен је и Нацрт закона о пореском систему Српске којим се уређује порески систем и успоставља регистар пореских и непореских давања. Циљ предложеног закона је стварање правила на основу којих ће увођење, мијењање или укидање било којег пореског или непореског давања у Републици Српској бити у функцији креирања оптималног пореског оптерећења свих пореских обвезника.

Ово законско рјешење предвиђа успостављање регистра пореских и непореских давања, јачање  транспарентност увођења и наплате јавних прихода, јачање јавне контроле над фискалним оптерећењем привреде и грађана.

Народна скупштина усвојила је Закључак Клуба посланика НДП-а по којем се ово законско рјешење упућује у јавну расправу која ће трајати 60 дана.

Народна скупштина усвојила је данас и Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за наредну годину, којим се одобрава дугорочно задуживање Српске у максималном износу до 411.100.000 КМ.  

Та средства биће употријебљена за намјене прописане Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, наводи се у образложењу овог документа.

Начини обезбјеђивања средстава могу бити кредитна задужења код Међународног монетарног фонда, Свјетске банке, кредитно задужење код финансијских институција уз гаранцију Свјетске банке, кредитно задужење код домаћих и иностраних кредитора и емисија дугорочних хартија од вриједности.

Посланици су усвојили и Одлуку о краткорочном задужењу Републике Српске емисијом терзорских записа за 2017. годину.  Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит и Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, по хитном поступку.

Усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о порезу биће онемогућено двоструко опорезивање пореза на добит између Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта.

Народна скупштина једногласно је усвојила Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по пројекту болница/Б у Републици Српској (ФИН 31.526 БА)

У првом дијелу засједања, одржаном у четвртак и петак прошле седмице, Народна скупштина Републике Српске усвојила је Буџет Републике Српске за 2017. годину и Закон о извршењу буџета за 2017. годину.

Народна скупштина усвојила је и Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, документ који замјењује досадашњи документ Економска политика, а којег је Народна скупштина усвајала уз Буџет за сваку наредну годину.

Посланици су усвојили и Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске.

По овим законима се основна плата увећава за сваку годину радног стажа за 0,3 одсто до навршених 25 година стажа, а за више од 25 година основна плата се увећава за сваку навршену годину радног стажа за 0,5 одсто.