Okončana 21. posebna sjednica: Usvojen novi Zakon o bankama

Datum: 
28.12.2016 - 15:30

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku 21. posebne sjednice usvojili su Zakon o bankama Republike Srpske, po hitnom postupku, kojim se uređuje i prestanak rada banaka u Srpskoj, kao i zaštita korisnika bankarskih usluga.

Novim zakonom se propisuje da niko osim banke ne može primati depozite ili druga povratna sredstva, niti davati kredite i izdavati platne kartice, ako nema dozvolu Agencije za bankarstvo.

Zakonom o bankama posebno se uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti. Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na: izradu planova oporavka samih banaka, utvrđuju se mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja; preduzimanje mjera rane intervencije Agencije u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke; uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za sprovođenje ovog postupka.

Odredbe o restruktuiranju banaka uvode se radi preduzimanja mjera koje treba da spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kod pojedinačne banke, ali i bankarskog i finansijskog sistema u cjelini, a samim tim i obezbijede efikasno restruktuiranje banke koja ne može ili vjerovatno neće moći da nastavi poslovanje.

Zbog potrebe usklađivanja sa novim Zakonom o bankama, poslanici su danas usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Srpske, čiji cilj je proširenje nadležnosti Agencije za konsolidovani nadzor i restrukturisanje banaka.

Ovim zakonskim riješenjem predloženo je uspostavljanje odbora za nadzor i odbora za restrukturiranje kao dva nezavisna tijela u okviru Agencije radi razmatranja ključnih odluka u vezi sa nadzorom, odnosno restrukturisanjem banke, koji nadležnoj organizacionoj jedinici Agencije daju preporuke za donošenje konačnih odluka.

Narodna skupština usvojila je Zaključak Kluba poslanika PDP-a po kojem zadužuje Vladu Republike Srpske da jednom godišnje dostavi informaciju u pisanoj formi sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima imenovanih i izabranih lica u institutucijama i javnim preduzećima Republike Srpske.

Narodna skupština je po hitnom postupku usvojila i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti čiji cilj je unapređenje tržišta hartija od vrijednosti, usaglašavanje sa direktivama EU i usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Usvojen je i Nacrt zakona o poreskom sistemu Srpske kojim se uređuje poreski sistem i uspostavlja registar poreskih i neporeskih davanja. Cilj predloženog zakona je stvaranje pravila na osnovu kojih će uvođenje, mijenjanje ili ukidanje bilo kojeg poreskog ili neporeskog davanja u Republici Srpskoj biti u funkciji kreiranja optimalnog poreskog opterećenja svih poreskih obveznika.

Ovo zakonsko rješenje predviđa uspostavljanje registra poreskih i neporeskih davanja, jačanje transparentnost uvođenja i naplate javnih prihoda, jačanje javne kontrole nad fiskalnim opterećenjem privrede i građana.

Narodna skupština usvojila je Zaključak Kluba poslanika NDP-a po kojem se ovo zakonsko rješenje upućuje u javnu raspravu koja će trajati 60 dana.

Narodna skupština usvojila je danas i Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu, kojim se odobrava dugoročno zaduživanje Srpske u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM.

Ta sredstva biće upotrijebljena za namjene propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta.

Načini obezbjeđivanja sredstava mogu biti kreditna zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke, kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora i emisija dugoročnih hartija od vrijednosti.

Poslanici su usvojili i Odluku o kratkoročnom zaduženju Republike Srpske emisijom terzorskih zapisa za 2017. godinu. Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, po hitnom postupku.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu biće onemogućeno dvostruko oporezivanje poreza na dobit između Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

Narodna skupština jednoglasno je usvojila Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po projektu bolnica/B u Republici Srpskoj (FIN 31.526 BA)

U prvom dijelu zasjedanja, održanom u četvrtak i petak prošle sedmice, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Budžet Republike Srpske za 2017. godinu i Zakon o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Narodna skupština usvojila je i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, dokument koji zamjenjuje dosadašnji dokument Ekonomska politika, a kojeg je Narodna skupština usvajala uz Budžet za svaku narednu godinu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Po ovim zakonima se osnovna plata uvećava za svaku godinu radnog staža za 0,3 odsto do navršenih 25 godina staža, a za više od 25 godina osnovna plata se uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,5 odsto.