Zaključci

Npr. 05.04.2020
Npr. 05.04.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak u vezi Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o prihvatanju Zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna – Pelješac od strane Republike 61/19 18.07.2019
Zaključci u vezi Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o prihvatanju Zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna – Pelješac od strane Republike 61/19 18.07.2019
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2018. godini 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018.- 31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019

Pages