Приједлог дневног реда 23. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
06.02.2018

Приједлог дневног реда усвојен на Колегијуму Народне скупштине 18. јануара 2018. године:

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог закона о средњем образовању и васпитању;
 3. Приједлог закона о гасу;
 4. Приједлог закона о страним улагањима;
 5. Приједлог закона о бањама;
 6. Приједлог закона о хемикалијама;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;
 10. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
 11. Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре;
 12. Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;
 13. Нацрт закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење;
 14. Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о студентском организовању;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 16. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 19. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 20. Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017);
 21. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;
 22. Нацрт стратегије заштите здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење 2018 - 2023.;
 23. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину;
 24. Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018 – 2021. година;
 25. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 26. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016. године;
 27. Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2014. до 2017. године;
 28. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;
 29. Интерпелација за разматрање политика у области здравственог и пензионог система – приједлог народних посланика;
 30. Интерпелација за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској – приједлог народних посланика;
 31. Избор и именовања.