Приједлог дневног реда 21. посебне сједнице Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
15.12.2016
  1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године - по хитном поступку;
  2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;
  3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;
  4. Приједлог  закона о банкама Републике Српске -  по хитном поступку;
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - по хитном поступку;
  6. Приједлог  закона о измјенама  и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку; 
  7. Приједлог закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност - по хитном поступку;       
  8. Нацрт закона о пореском систему Републике Српске;
  9. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину;
  10. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2017. годину.