Одржана заједничка сједница одбора за финансије и ревизију Народне скупштине Републике Српске и надлежног одбора Скупштине Србије, 28.2.2019.