Друга посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 17.12.2018.