Oкончана 21. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
13.09.2017 - 20:45

Народна скупштина Републике Српске вечерас је на 21. редовној сједници усвојила је Кодекс понашања народних посланика, пет закона, три нацрта закона и више приједлога стратегија и извјештаја.

 У Кодексу понашања народних посланика утврђују се етичка правила  и стандарди  понашања народних посланика у остваривању њихових права и вршењу дужности.  Циљ Кодекса је очување, афирмација и унапређивање угледа и достојанства народног посланика  и јачање повјерења грађана у Народну скупштину Републике Српске.

У Кодексу се прописује да је народни посланик дужан да присуствује сједницама Народне скупштине и њеним радним тијелима чији је члан, да не  користити изразе и ријечи којима вријеђа или омаловажава другог и другачијег, изразе или њихове синониме који вријеђају људско достојанство, нарушавају углед и достојанство Народне скупштине, те подстичу на мржњу и насиље, као и да је дужан да се пажљиво и одговорно односи према имовини Народне скупштине.

Предвиђене су и мјере које се могу изрећи народном посланику за непоштовање Кодекса, а то су: усмена опомена, писана опомена и новчана казна. За лакше повреде изриче се усмена опомена, а за теже повреде Кодекса писана опомена и новчана казна.   Новчана казна народном посланику се може изрећи једнократно у висини до 20% плате народног посланика или накнаде народног посланика.

Нацрт Кодекса усвојен је на сједници Народне скупштине 30. марта ове године.

Посланици су данас усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, по хитном поступку, Закон о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, по хитном поступку.

Усвојен је и Закон о заштити становништва од заразних болести уз прихваћене амандмане клубова посланика СНСД, СП и независног посланика Златка Максимовића.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима, као и Закон о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету.

Народна скупштина Републике Српске није усвојила Приједлог закона о рударству.

Усвојени су и Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама, Нацрт закона о хемикалијама и Нацрт закона о средњем образовању и васпитању, уз закључак да овај нацрт буде упућен у јавну расправу која ће бити спроведена у року од 30 дана.

Прихваћена је и Стратегија развоја трговине Републике Српске до 2022. године. Усвојен је и Нацрт стратегије менталног здравља у Републици Српској за период 2017 – 2027. године уз закључак да буде упућен у јавну расправу у трајању од 90 дана.

Посланици су усвојили и Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1. до 31.12. 2016. године и Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2020/17;

Усвојен је и Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период од 2011 – 2020. година у 2016. години.

Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину је повучен с дневног реда.

Народна скупштина примила је к знању  Извјештај о раду ЈП РТРС за 2016. годину, План рада за 2017. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину - екстерна ревизија, уз усвојен закључак Клуба посланика СНСД.

Народна скупштина је прихватила оставку главног ревизора Републике Српске Душка Шњеготе на лични захтјев и замјеника главног ревизора Републике Српске Дарка Пејића на лични захтјев, као и оставку Перице Рајчевића на лични захјтев на мјесто члана Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске.

Како је на почетку засједања рекао предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић сједница се одржава у Малој сали Народне скупштине због физичког онемогућавања одржавања сједнице у Пленарној сали. Присуствују 52 народна посланика од 83 колико их укупно броји Народна скупштина.