Усвојен Буџет за 2018. годину у износу од 3,3 милијарде КМ

Датум: 
13.12.2017 - 16:30

Народна скупштина Републике Српске данас је на 25. посебној сједници усвојила Буџет Републике Српске за 2018. годину и Закон о извршењу Буџета уз амандмане који су постали саставни дио наведених аката.

Буџет Републике Српске за 2018. годину износи 3,3 милијарде КМ, што представља увећање од 137 милиона КМ, односно 4,3 одсто у односу на средства планирана буџетом за 2017. годину. Буџетом је пројектован реални раст БДП-а од 3,3 одсто, извоза 9,2 и увоза 6,3 одсто.

Посланици су усвојили и Програм економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. година којим су представљене кључне мјере економске политике Владе Републике Српске у назначеном периоду, уз средњорочни макроекономски оквир и оквир фискалне политике, те свеобухватни програм структуралних реформи.

Усвојен је и Закон о дјечјој заштити којим се уводи право на матерински додатак за све незапослене мајке у Републици Српској у износу 405 КМ у трајању 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете 18 мјесеци.

Посланици су усвојили амандман на овај Закон у ком се прецизира да право на матерински додатак може остварити мајка под условом да има пребивалиште у Републици Српској најмање годину прије рођења дјетета и да је незапослена шест мјесеци прије рођења дјетета, као и мајка која је страни држављанин са сталним или привременим мјестом боравка у Републици такође незапослена шест мјесеци прије рођења дјетета.

Народна скупштина усвојила је на 25. посебној сједници Закон о Правобранилаштву Републике Српске, Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске и Закон о доприносима.

Усвојен је и Закон о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске којим се успоставља регистар запослених код корисника буџетских средстава и таксативно наводе корисници тих средстава, а прописује се и садржај и начин вођења регистра, као и заштита и доступност података.

Посланици су усвојили Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Народна скупштина усвојила је двије одлуке: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину и Одлуку о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2018. годину.

На почетку 25. посебне сједнице заклетву су пред посланицима положили Омбудсман за дјецу Републике Српске Драгица Радовић и посланик у Клубу ПДП-а Цвијетин Вилотић.

Клубови посланика СДС-а, ПДП-а и НДП-а прије гласања за дневни ред напустили су сједницу, наводећи да се не слажу да се предложени закони разматрају по хитној процедури.

У складу са чланом 171. Пословника Народне скупштине, заказивање посебне сједнице затражила је Влада Републике Српске. 

На почетку сједнице заклетву су пред посланицима положили Омбудсман за дјецу Републике Српске Драгица Радовић и посланик у Клубу ПДП-а Цвијетин Вилотић.