Распоред сједница скупштинских одбора за 20. сједницу Народне скупштине

Датум: 
13.07.2017 - 13:15

У оквиру припреме Двадесете сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (oвални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о ветеринарству у Републици Српској;

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско -медицинским производима;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о водама.

2. Одбор за праћење стања у области пензијско – инвалидског осигурања, одржаће своју сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (сала 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Информација о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину.  

3. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који je у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017 – 2021. године.                        

4. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози, нацрти законā и одлуке који су предвиђени за Двадесету сједницу Народне скупштине Републике Српске.

5. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 13.30 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о ветеринарству у Републици Српској;

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско -медицинским производима;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о водама.

6. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 14.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;

2. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. годину;

3. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2016 – 31.12.2016. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2016. годину;

4. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2016. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2016. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2016. године;

5. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2016. годину;

6. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2016. године;

7. Информација о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину;                                 

8. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачања банкарског сектора (8741 – БА);

9. Именовање предсједника и чланова Фискалног савјета Републике Српске – приједлог предсједника Републике.

7. Одбор за борачко - инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 14.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;

2. Информација о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину.                                

8. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике.

9. Одбор за ревизију одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 15.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике.                     

10. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017 – 2021. године.                    

2. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. годину;

3. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2016 – 31.12.2016. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2016. годину;

4. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2016. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2016. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2016. године;

5. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2016. годину;

6. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2016. године.

11. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 16.30 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.

12. Одбор за питања дјеце одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 17.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који je надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике.

13. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Правобранилаштву Републике Српске;

2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;

3. Приједлог стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017 – 2021. године;

4. Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2016. годину.

14. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике.