Распоред сједница скупштинских одбора за 19. сједницу Народне скупштине

Датум: 
08.06.2017 - 12:15

У оквиру припреме Деветнаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (oвални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Кривичног законика Републике Српске;   

2. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;  

3. Нацрт закона о гасу;

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

5. Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године.                       

2. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима;

2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара.

3. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (канцеларија 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

2. Приједлог закона о заштити лица која пријављују корупцију;       

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

4. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;

5. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години.

4. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози, нацрти законā и одлуке који су предвиђени за Деветнаесту сједницу Народне скупштине Републике Српске.

5. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 13.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

2. Приједлог закона о пореском систему Републике Српске;      

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

4. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;

5. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину;

6. Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;

7. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања.

6. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 13.30 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;  

2. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину.

7. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Кривичног законика Републике Српске;         

2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године.

8. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 16.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;   

2. Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године;

3. Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;

9. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о пореском систему Републике Српске;    

2. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;

3. Нацрт закона о страним улагањима;

4. Нацрт закона о гасу;

5. Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године;

6. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;

7. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину;

8. Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;

9. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години;

10. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања.

10. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о  измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

2. Приједлог Кривичног законика Републике Српске;          

3. Приједлог закона о заштити лица која пријављују корупцију;

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;

5. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске;   

6. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године.

11. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 12. јуна 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Информација о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“ по принципу „кључ у руке“;

2. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања.

12. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у уторак, 13. јуна 2017. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;  

2. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године.

13. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у уторак, 13. јуна 2017. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Деветнаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника.