Расписан јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске

Датум: 
12.02.2018 - 09:30

На основу чланова  56. став 1. тачка 7.  Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), члана 55. Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/06, 73/08, 42/10 и 89/13), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 43/03)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број:02/4.01-1-011-227-3/18 од 8. фебруара  2018. године,  Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске.

 

Јавни конкурс можете видјети овдје