Посебна сједница о буџету и сету економских закона почиње у четвртак у 10 часова

Датум: 
21.12.2016 - 12:45

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о буџету и сету економских закона биће одржана у четвртак, 22. децембра,  са почетком у 10.00 часова.

Колегијум Народне скупштине  прошле седмице за 21. посебну сједницу предлoжио је сљедећи  дневни ред:

1.       Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године - по хитном поступку;

2.       Приједлог Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;

3.       Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;

4.       Приједлог закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;

5.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - по хитном поступку;

6.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;

7.       Приједлог закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност - по хитном поступку;

8.       Нацрт закона о пореском систему Републике Српске;

9.       Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину;

10.     Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2017. годину.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић за четвртак, прије почетка пленарне сједнице, у 9.30 часова сазвао је сједницу Колегијума, на којој ће се наћи и приједлог Владе Републике Српске за допуну дневног реда 21. сједнице Народне скупштине.

Влада Републике Српске тражила је да се на дневни ред 21. посебне сједнице уврсти још осам тачака:

  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе (по хитном поступку);
  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у области просвјете и културе (по хитном поступку);
  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа (по хитном поступку);
  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова (по хитном поступку);
  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства (по хитном поступку);
  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у јавним службама (по хитном поступку);
  • Приједлог закона о измјени и допуни Закона о тржишту хартија од вриједности (по хитном поступку)
  • Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестионој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Републици Српској (ФИН 31.526 БА).