Народна скупштина у првом дијелу 23. сједнице усвојила два закона

Датум: 
08.02.2018 - 13:15

Народна скупштина Републике Српске данас је, током првог дјела 23. редовне сједнице, усвојила два закона: Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом – по хитном поступку и Закон о измјенама и допунама Закона о кoнцесијама – по хитном поступку.

Саставни дио Закона о концесијама постала су два амандмана Клуба посланика СНСД-а и Клуба посланика Социјалистичке партије којима се дефинише трошење средстава по основу концесионе накнаде од стране јединица локалне самоуправе, те ствара обавеза министарствима да правилником уреде питање расподјеле концесионе накнаде за кориштење у случају када се концесиона дјелатност обавља на територији више јединица локалне самоуправе.

Двадесет трећа редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена у понедјељак, 12. фебруара 2018. године, у 10.00 часова расправом о Приједлогу закона о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије – по хитном поступку.

Преостале тачке Дневног реда 23. редовне сједнице:

 1. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту изградње ауто – пута Бања Лука – Добој/Б(FIN 83,977) – по хитном поступку;
 2. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту реструктуирања Жељезница Републике Српске – по хитном поступку;
 3. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2018. години – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о средњем образовању и васпитању;
 5. Приједлог закона о гасу;
 6. Приједлог закона о страним улагањима;
 7. Приједлог закона о бањама;
 8. Приједлог закона о хемикалијама;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 11. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
 12. Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре;
 13. Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 16. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистрживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 18. Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017);
 19. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;
 20. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину;
 21. Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018 – 2021. година;
 22. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 23. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016.године;
 24. Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2014. до 2017. године;
 25. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;
 26. Интерпелација за разматрање политика у области здравственог и пензионог система – приједлог народних посланика;
 27. Интерпелација за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској – приједлог народних посланика.
 28. Избор и именовања.

Посланицима je, након гласања, приказан филм "Лица Лафоре", аутора Дениса Бојића, који говори о десетогодишњој борби породице Гајић из Бањалуке и њиховим надљудским напорима да спасе животе својих дјевојчица обољелих од Лафорине болести, као и о њиховом ангажовање у проналаску лијека за ову ријетку болест.

 

Двадесет трећа редовна сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је 8. фебруара расправом о Приједлогу закона о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије – по хитном поступку.

Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да је Приједлог закона о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије по хитном поступку упућен у скупштинску процедуру јер је у процедури доношење Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама.

"С обзиром на наведену измјену, даље егзистирање Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије представљало би извор двоструког оптерећења за привредне субјекте у овој области", рекао је Ђокић у Народној скупштини Републике Српске, образлажући наведени приједлог.

Посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о кoнцесијама – по хитном поступку.

Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је да се Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о концесијама повећава концесиона накнада за хидроелектране и термоелектране за 10 одсто.

Образлажући овај акт у Народној скупштини Српске, Ђокић је рекао да се њиме штите и ранија права локалних заједница као корисника концесионе накнаде, тако што им неће бити смањен приход по том основу.

Он је навео да се овим законским рјешењем предвиђа и већи обухват електроенергетских субјеката који ће уплаћивати концесиону накнаду.

"Овим законом се уређује и ситуација када концесионар у свом саставу има рудник и термоелектрану, на начин да му се концесиона накнада за количине угља које користи за производњу електричне енергије у термоелектрани не обрачунава посебно, него је плаћа у виду концесионе накнаде кроз произведену струју", истакао је Ђокић.

Прије тога, посланици су размотрили Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом – по хитном поступку.

Министар за просторно урежење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић изјавила је  да је циљ доношења закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом по хитном поступку да се обезбиједе услови за управљање отпадом тако се не угрожава здравље људи и животна средина.

Образлажући приједлог овог закона на сједници Народне скупштине Српске, Голићева је истакла да је његов циљ превенција настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава.

Она је навела да је циљ Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом и отклањање опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину, те поновно искоришћавање и рециклажа отпада.

Голићева је навела да се овим законом дефинише развој поступака и метода за одлагање отпада, за санацију неуређених одлагалишта отпада, праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада и развијање свијести о управљању отпадом.

Сједница је, другог дана засједања, почела усвајањем Дневног реда са 32 тачке и посланичким питањима у оквиру "Актуелног часа".