Народна скупштина усвојила Дневни ред 15. редовне сједнице од 24 тачке

Датум: 
06.12.2016 - 11:15

Народна скупштина Републике Српске усвојила је допуњени Дневни ред 15. редовне сједнице на којем се налазе 24 тачке.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић рекао је да ће Народна скупштина радити по Пословнику у уторак, сриједу и четвртак. „Дан за гласање“ предвиђен је у четвртак око 13.00 часова.

Усвојени Дневни ред 15. редовне сједнице:

1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о измјени Закона о радним односима у државним органима – приједлог Посланичке групе Напредна Српска;
5. Приједлог закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог Посланичке групе Напредна Српска;
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља;
8. Нацрт закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
9. Нацрт закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;
10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха;
11. Приједлог стратегије и политике развоја индустрије Републике Српске за период 2016. – 2020. година;
12. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2015. годину;
13. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2015. – 31.12.2015. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину;
14. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:
а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године;
б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1.1. до 31.12.2015. године;
в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године.

15. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:
а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2015. годину;
б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину;
в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2015. године;
16. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 1.1.2015. – 31.12.2015. године;
17. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
18. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2015. године;
19. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;
20. Извјештај Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и План рада за 2016. годину;
21. Коначни извјештај о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године;
22. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Ада“ по скраћеном поступку;
23. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) по пројекту изградње вјетроелектране „Хргуд“;
24. Избор и именовања.