Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
35/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. т. 8. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5., чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у вези са чланом 31. став 1. алинеја 1. Закона о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој  сједници одржаној 5. априла 2017. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

         Данијели Новаковић престаје је функција правобраниоца Републике Српске, на личних захтјев.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-355/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                       Недељко Чубриловић