Одлука о избору Фискалног савјета Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), а у вези са чланом 15. став 1.  Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15),  Народна скупштина  Републике Српске, на Двадесетој сједници,  одржаној  20.  јула 2017. године,   донијела   је   сљедећу 

 

 

О Д Л У К У

о избору Фискалног савјета

Републике Српске

 

 

I

 

        У Фискални савјет Републике Српске, на период од пет (5) година изабрани су:

  1. Миленко Крајишник, предсједник
  2. Бранко Крсмановић, члан
  3. Саша Стевановић, члан

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу  осмог   дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-826/17                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:20.  јул 2017. године                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                        Недељко Чубриловић