Одлука о избору Републичке изборне комисије

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),  а у  вези са чланом 12. Изборног закона Републике („Службени гласник Републике Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Двадесетој  сједници, одржаној   20. јула 2017.  године,  донијела  је сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору Републичке изборне комисије

 

I

 

        У Републичку изборну комисију изабрани су:

  1. Оливер Благојевић,
  2. Слађана Шкрбић,
  3. Жељка Косјерина,
  4. Слободан Софић,
  5. Славко Зовкић,
  6. Бекир Омеровић и
  7. Александар Радета.

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-830/17                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул  2017. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Недељко Чубриловић