Закључци након разматрања Информације о стању у области високог образовања

Верзија за штампањеPDF верзија
12/04
23.01.2004

Закључци након разматрања Информације о стању у области високог образовања

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Информације о стању у области високог образовања, Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 23. јануара 2004. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Прихвата се Информација Владе Републике Српске о стању у области високог образовања;
  2. Народна скупштина Републике Српске се опредјељује за реформу високог образовања у смислу побољшања услова и квалитета наставе, као и појачан рад просвјетних инспектора на контроли одредаба Закона о оснивању и раду приватних виших школа и факултета, у складу са декларацијама и другим документима. Задужује се Влада Републике Српске као и Министарство просвјете да убрза активности које су усмјерене на реформу система високог образовања, као и подизање квалитета наставног процеса на факултетима и вишим школама у Републици Српској;
  3. Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске и Министарства просвјете да у што краћем року убрза активности на припреми законског регулисања у високом образовању у Републици Српској, те у року од 30 дана иницира, од стране Универзитета, израду стратегије развоја и предложи конкретне мјере за превазилажење постојећег стања у високом образовању и о томе извјести Народну скупштину Републике Српске;
  4. Задужује се Влада Републике Српске да утврди као основ за рационално високо образовање, потребе Републике Српске и привреде Републике Српске, број и структуру високошколских кадрова, те да се на томе базира државно високо образовање, те тако прилагоди средњорочним плановима развоја;
  5. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да се у организацији Министарства просвјете до 31. марта 2004. године, организује округли сто на тему ''Расправа о Приједлогу оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини'', на који би били позвани:
  6. Комисија Републике Српске која је радила на изради и усаглашавању Приједлога Оквирног закона, ректори, представници факултета, представници студената, међународни представници који координирају рад на реформи високог образовања, заинтересоване невладине организације, као и посланици из Републике Српске у Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
  7. Народна скупштина Републике Српске тражи да се након проведене расправе на округлом столу припреми и да мишљење о Оквирном закону о високом образовању у Босни и Херцеговини прије него што уђе у процедуру у Представнички дом и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ;
  8. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број службеног гласника: 12/04