Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести