Распоред сједница скупштинских одбора за 25. посебну сједницу Народне скупштине

Датум: 
07.12.2017 - 16:00

У оквиру припреме Двадесет пете посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

1. Одбор за праћење стања у области пензијског и инвалидског осигурања, одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 51 (II спрат).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

2. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог  закона о доприносима - по хитном поступку.

2. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске - по хитном поступку;

4. Приједлог закона о Правобранилаштву Републике Српске.

3. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 12.30 часова , у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози, нацрти законā и одлуке који су предвиђени за Двадесет пету посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

4. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске у сали 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

5. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5 (II спрат).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку;

5. Приједлог  закона о доприносима - по хитном поступку;

6. Приједлог  закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;

7. Приједлог закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске - по хитном поступку;

8. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину;

9. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2018.  годину.

6. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 13.30 часова, у сали бр. 4 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

7. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

2. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог  закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;

4. Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

8. Одбор за борачко - инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 14.00 часова, у сали 3 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

9. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 16.30 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.         

10. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку;

3. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину;;

4. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2018.  годину.

11. Административна комисија одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 17.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске канцеларија бр. 51 (III спрат).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је у надлежности Комисије:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

12. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 17.00 часова, у сали 3 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

2. Приједлог  закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

13. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске - по хитном поступку;

2. Приједлог закона о Правобранилаштву Републике Српске;

3. Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

14. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

4. Приједлог  закона о доприносима - по хитном поступку;

5. Приједлог  закона о дјечјој заштити - по хитном поступку.

15. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2017. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5 (II спрат).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;

2. Приједлог  закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске - по хитном поступку;

4. Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

16. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2017. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2.Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

17. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2017. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018 - 2020. године -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.