Одлуке

Нпр. 13.12.2018
Нпр. 13.12.2018
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске 67/17 06.07.2017
Одлука о разрјешењу члана у Комисији за жалбе 65/17 06.07.2017
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске 67/17 06.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године 67/17 06.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026. 44/17 27.04.2017
Одлука о усвајању Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године - ''Знање за развој'' 44/17 27.04.2017
Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера 38/17 05.04.2017
Одлука о усвајању Нацрта Просторног плана подручуја посебне намјене ''Клековача'' 35/17 05.04.2017
Oдлука о избору Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 38/17 05.04.2017
Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске 35/17 05.04.2017

Pages