Одлуке

Нпр. 21.11.2017
Нпр. 21.11.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допунама Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2017. годину 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину 116/16 24.12.2016
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АДА“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 113/16 15.12.2016
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ХРГУД“ 113/16 15.12.2016

Pages