U srijedu u 10 časova počinje 17. posebna sjednica Narodne skupštine

Datum: 
15.12.2020 - 12:30

Sedamnaesta posebna sjednica Narodne skupštine Republike trebalo bi da počne sutra (srijeda) u 10 časova. (sala za plenarne sjednice parlamenta).

Na predloženom dnevnom redu nalazi se osam tačaka.

Prijedlog dnevnog reda:

1.         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021 - 2023. godine  - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;

3.         Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću - po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike  Srpske - po hitnom postupku;

6.         Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;

7.         Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2021. godinu;

8.         Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2021. godinu.