U drugom nastavku 5. redovne sjednice poslanici okončali raspravu o osam nacrta zakona

Datum: 
02.07.2019 - 10:15

 Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prvog dana drugog nastavka 5. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske okončali su raspravu o osam nacrta zakona, a  tokom rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović dao je pauzu do sutra (srijeda) u 10 časova kada će sjednica biti nastavljena.

Narodna skupština Republike Srpske u prepodnevnom dijelu zasjedanja razmotrila je Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama kojim se uređuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina, odnosno svojina nosilaca javnog prava.

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović je u u uvodnoj riječi rekla da je u postupku osnivanja katastra nepokretnosti identifikovano  100.000 uzurpacija za 266 katastarskih opština u Republici Srpskoj, što znači da ni lica ni država ne mogu raspolagati tom imovinom jer je sporan imovinski odnos.

„Uzurpirano je oko 25.000 hektara visokoekonomske šume, pa od toga ni država ni fizička lica nemaju koristi jer s tom imovinom, takođe, ne mogu raspolagati“, rekla je Predragovićeva, obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama.

Ona je rekla da će ovim zakonskim odredbama biti omogućeno brže i efikasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su nastali uzurpacijom zemljišta u svojini nosilaca svojine javnog prava i na dobrovoljačkim kompetencijama.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović je, tokom rasprave u parlamentu o ovom zakonu, rekao da je bilo prijedloga da ovaj akt bude razmatran u dva dijela ili u formi dva zakona o čemu treba razmisliti.

"Sigurno je da će se naići na probleme i otpore pri provođenju ovog zakona na šta treba obratiti pažnju, pri čemu ne smijemo oštetiti pojedince koji su zainteresovani za određena rješenja, poput boraca", rekao je Čubrilović i dodao da su zakoni dobri onoliko koliko se uspješno primjenjuju, te da treba održati stručnu i javnu raspravu o ovom zakonu.

"To bi trebalo da iskoriste svi koji misle da mogu da ga unaprijede kako bi u formi prijedloga bio mnogo bolji", zaključio je Čubrilović.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj kojim je propisano da lica sa invaliditetom budu oslobođena plaćanja naknade za polaganje ovog ispita koja iznosi 800 KM.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da je propisana dopuna ovog zakona dio strateškog opredjeljenja čiji je cilj podsticanje veće uključenosti lica sa invaliditetom u društvene i ekonomske aktivnosti zajednice.  

Poslanici su razmotrili Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju koji se donosi radi usaglašavanja određenih odredbi sa Ustavom Srpske po Odluci Ustavnog suda.

Članom 30 stav jedan Zakona o nasljeđivanju propisano je da su nužni nasljednici djeca umrlog, njegovi usvojenici iz člana 21 Zakona i njegov supružnik, dok je osporenim stavom dva propisano da su ostali potomci umrlog, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegova braća i sestre, nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

U konkretnom slučaju, prema ocjeni Suda, "svi usvojenici, odnosno usvojenici iz potpunog i nepotpunog usvojenja, obuhvaćeni su u članu 30 stav jedan Zakona o nasljeđivanju, te je nejasno šta je zakonodavac imao u vidu kada je u članu 30 stav dva tog zakona, između ostalog, odredio posebne uslove i za nasljeđivanje usvojenika".

U poslijepodnevnom dijelu zasjedanja poslanici su okončali raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić.

Ovim Nacrtom zakona predloženo je povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 18,5 na 19 odsto, dok bi stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje bila smanjena sa 12 na devet odsto.

Poslanik Jelena Trivić, koja je predlagač zakona, istakla je da bi stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i dječiju zaštitu ostale nepromijenjene.

Ona je naglasila da se zakonskim odredbama mijenjala i osnovica doprinosa za korisnike prava na penziju, i to tako da bi iznosila 45 odsto od prosječne bruto plate ostvarene u prethodnoj godini, dok tekuće zakonsko rješenje definiše penziju kao osnovicu za doprinos.

Poslanici su apsolvirali i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju i  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske.

Razlozi za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju su prije svega terminološke prirode, a cilj je i podrška razvoju inovativnog preduzetništva.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Srpske.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović je, obrazlažući  ovaj nacrt zakona, rekla da je njime precizirana odredba kojom se propisuje način garantovanja finansijske obaveze nastale u formi emitovane dužničke hartije od vrijednosti.

"Garancija može biti izdata i za garantovanje pokrića kreditnog rizika najviše do 25 odsto izloženosti riziku na nivou portfelja", navela je Vidovićeva.

Ona kaže da je brisano ograničenje za davanje garancija za finansiranje trgovinske djelatnosti, te da je predloženo rješenje da Fond može izdavati garancije za kredite koji se koriste za otplatu ranije odobrenih negarantovanih kredita i finansijskih obaveza preduzetnika kod iste banke, samo ako je promjena uslova prvobitnog ugovora uzrokovana tekućim potrebama preduzetnika.

Naglasila je da će garancije Fonda biti najbitnije za poljoprivrednike.

Poslanici su potom razmatrali Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.

Preostale tačke Dnevnog reda drugog nastavka 5. redovne sjednice:

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla;

Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine;

Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine;

Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine);

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine;

Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine;

Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu;

Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;

Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018. – 31.12.2018. godine;

Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu;

Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2018. godini;

Izbor i imenovanja.

Narodna skupština Republike Srpske prošle sedmice, u prvom nastavku 5. redovne sjednice, usvojila je 11 zakona i tri nacrta zakona.

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sa amandmanima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje sa usvojenim amandmanom koji je postao sastavni dio zakona; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske.

Narodni poslanici usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, te Nacrt zakona o ličnom imenu i Nacrt zakona o trgovini.

Narodna skupština Republike Srpske u prvom dijelu 5. redovne sjednice usvojila je Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine, šest zakona i jednu Odluku.

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske uz usvojene amandmane, Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske, Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske,   Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske uz amandmane i Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.   Narodna skupština je usvojila i Odluku o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko – Rača.