Treći poziv medijskim kućama da dostave zahtjeve za akreditovanje novinarskih ekipa za praćenje rada parlamenta u 2019. godini

Datum: 
11.01.2019 - 10:00

Poštovani,

Podsjećamo Vas da je proces akreditovanja za 2019. godinu novinara, snimatelja i tehničkog osoblja koji za potrebe Vaših medijskih kuća prate rad i aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske počeo 1. decembra 2018. godine i molimo one medijske kuće koje nam nisu dostavile zahtjeve za izdavanje akreditacija da to urade do 15. januara 2019. godine.

Podsjećamo Vas da su akreditacije za 2018. godinu važeće do 1. februara 2019. godine zbog čega ćemo zahtjeve za akreditovanje zaprimati do 15. januara kako bi akreditacije na vrijeme bile odštampane i kako bi svi akreditovani novinari mogli da ih preuzumu do zakonskog roka - 1. februara. Akreditacije naće biti naknadno štampane.

Zahtjev za izdavanje godišnjih akreditacija možete preuzeti na sajtu Narodne skupštine (Pres kutak), a popunjen zahtjev je potrebno poslati na adresu info@narodnaskupstinars.net  Molimo vas da uz popunjen zahtjev Odsjeku dostavite i fotografiju.

Obaveze i način akreditovanja za praćenje rada Narodne skupštine propisani su Pravilnikom o javnosti rada Narodne skupštine, koji možete pročitati na sajtu Narodne skupštine.