Sjednice Narodne skupštine su javne, parlament obezbjedio sve tehničke pretpostavke za direktne TV prenose

Datum: 
30.10.2019 - 09:45

Narodna skupština Republike Srpske Poslovnikom i Pravilnikom o javnosti rada obezbjedila je pravo javnosti rada za sve predstavnike medija koji prate rad Narodne skupštine.

Svim medijskim kućama obezbjeđene su sve tehničke mogućnosti za direktne tv prenose.

Novinarima, koji prate rad parlamenta, obezbjeđena je Pres soba u zgradi Narodne skupštine u kojoj prate sjednice Narodne skupštine. U Pres sobi novinari imaju na raspolaganju računare, telefonei internet konekciju.

Sjednice Narodne skupštine prenose se direktno na veb stranici Narodne skupštine.

Vezano za izlaganja narodnih poslanika na 7. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a koja se tiču javnosti rada Narodne skupštine i direktnih tv prenosa sjednica parlamenta, želimo da podsjetimo da su u  skladu sa članom 271. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske „sjednice Narodne skupštine i njenih radnih tijela javne“.

Članom 1. Pravilnika javnosti rada Narodne skupštine definisano je da se javnost rada Skupštine obezbjeđuje stvaranjem uslova za televizijske i internet prenose sjednica Skupštine, konferencijama za novinare, izdavanjem zvaničnih saopštenja, omogućavanjem praćenja rada Skupštine od strane predstavnika sredstava javnog informisanja“ i slično.

Narodna skupština Republike Srpske ispoštovala je sve odredbe Pravilnika o javnosti rada.

Narodna skupština je transparentna u svom radu. Svim medijskim kućama  obezbjeđeni su uslove za nesmetan rad i sve tehničke pretpostavke za direktne tv prenose sjednica.

Narodna skupština ni na koji način ne može da utiče na odluku medijskih kuća da li će vršiti direktan prenos bilo koje sjednice. Medijske kuće tu odluku donose samostalno na osnovu procjene uredništva o zainteresovanosti gledalaca za određenu tačku dnevnog reda koju parlament razmatra.

Kada je riječ o Javnom servisu Republike Srpske njegov odnos prema ovom pitanju definisan je Zakonom o RTRS i Principima izvještavanja sa sjednica Narodne skupštine.  

Sjednice Narodne skupštine Radio televizija Republike Srpske prenosi u skladu sa Zakonom o radio i televiziji Republike Srpske.   

U članu 13. stav 7. Zakonom o radio i televiziji Republike Srpske, koji se odnosi na Programska načela piše:   „RTRS ima pravo, u skladu sa svojim uređivačkim smjernicama, prenositi sjednice ili dijelove sjednica Narodne skupštine RS odnosno RTRS ima obavezu na drugi pogodan način informisati javnost o skupštinskim aktivnostima. U tu svrhu, RTRS ima slobodan pristup sjednicama Narodne skupštine“.

Budući da je RTRS u skladu sa članom 8. stav 1 Zakona o RTRS „samostalna u obavljanju djelatnosti, ima uredničku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su: utvrđivanje programske šeme i koncepcija i produkcija programa“, Narodna skupština Republike Srpske ni na koji način ne može da „naredi“ RTRS da vrši prenose sjednica.