Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu 12. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
21.09.2020 - 08:30

 

U okviru pripreme 12. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske održaće se po sljedećem rasporedu:
1.    Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine, u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).  Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice , a koji su u nadležnosti Odbora:
1.    Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - po hitnom postupku;
2.    Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju - po hitnom postupku.Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - po hitnom postupku;

2.    Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine u 17.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon). Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice , a koji je u nadležnosti Odbora:
1.    Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - po hitnom postupku.  

3.    Odbor za zaštitu životne sredine,  održaće sjednicu u utorak, 22. septembra 2020. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon). Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:
1.    Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju - po hitnom postupku;
2.    Prijedlog odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ - po hitnom postupku;
3.    Prijedlog odluke o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje–Brčko - po hitnom postuku.

4. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine, u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon). Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:
1.    Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:
a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora  osiguranja u Republici Srpskoj za period od 1. 1. 2019. do 31.12. 2019. godine;
b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1. 1. 2019. do 31.12. 2019. godine;
v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1. 1. 2019. do 31.12. 2019. godine.
2.    Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:
a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu;
b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu;
v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o  finansijskom poslovanju za period 1.1 – 31. 12. 2019. godine.
3.    a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 31. 12. 2019. godine;
4.    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2019. godine.

5.    Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine, u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala). Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:
1.    Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

6. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine, u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvanaeste redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:
1.    Prijedlog zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju;
2.    Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske.

7. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine, u 16.00 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:
1.    Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti.

8. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, održaće sjednicu u ponedjeljak, 21. septembra 2020. godine, u 18.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvanaeste redovne redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:
1.    Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji;
2.    Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku;
3.    Nacrt zakona o gradu Derventa;
4.    Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
5.    Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko – bezbjednosnih struktura.

9. Odbor za reviziju, održaće sjednicu u utorak, 22. septembra 2020. godine, u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (sala 51).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:
1.    a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2019. godine;
b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

10. Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor, održaće  sjednicu u srijedu, 23. septembra 2020. godine, u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).  
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvanaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:
1.   Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko – bezbjednosnih struktura.

11. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 22. septembra 2020. godine, sa početkom u 08,30 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).
    U okviru dnevnog reda sjednice Odbora, razmatraće se sljedeće tačke:

1.    Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji;
2.    Nacrt zakona o gradu Derventa;
3.    Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.