Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Četvrte redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
11.04.2019 - 14:15

U okviru pripreme Četvrte redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redosljedu:

1. Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor održaće  sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 12.00 časova, u sali 51 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu;
 2. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

2. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Četvrtu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

3. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske – po hitnom postupku;
 2. Nacrt zakona o zaštiti od požara;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini  (8906-BA).

 

4. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 13.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 2. Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana - Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2018. godine;
 3. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu.

 

5. Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 2. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

6. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
 2. Nacrt zakona o zaštiti od požara;
 3. Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

 

7. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
 2. Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 6. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini  (8906-BA).

 

8. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 16.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
 2. Nacrt zakona o pečatima organa i institucija Republike Srpske;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 4. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu;
 5. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

9. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 16.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 3. Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine;
 4. Nacrt strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019 – 2029. godine);
 5. Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana - Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2018. godine.

 

10. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 16.00 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske – po hitnom postupku;
 2. Nacrt zakona o zaštiti od požara;
 3. Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 8. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

11. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 16.30 časova,  u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 3. Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine;
 4. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu;
 5. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

12. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. aprila 2019. godine u 17.00 časova,      u  sali  4  Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine.

 

13. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utorak, 16. aprila 2019. godine u 9.00 časova,  u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
 2. Nacrt zakona o zaštiti od požara;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini  (8906-BA).