Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu 17. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
14.12.2020 - 11:30

Obavještavamo Vas da će se u okviru pripreme Sedamnaeste posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice Odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održati po sljedećem redosljedu, i to:

1.    Odbor za pitanja djece, mladih i sporta, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 12.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1.    Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

2.    Zakonodavni odbor, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).
Na sjednici će se razmatrati prijedlozi zakona i odluke koji su predviđeni za Sedamnaestu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

3.    Odbor za finansije i budžet, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.    Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021 - 2023. godine  - po hitnom postupku;
2.    Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
3.    Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
4.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću - po hitnom postupku;
5.    Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike  Srpske - po hitnom postupku;
6.    Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;
7.    Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2021. godinu;
8.    Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2021. godinu.

4.    Odbor za boračko-invalidsku zaštitu, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 14.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

5.    Administrativna komisija, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Velika sala.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

6.    Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, održaće  sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

7.    Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, održaće  sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021 - 2023. godine  - po hitnom postupku;
2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

8.    Odbor za trgovinu i turizam, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Ovalni salon.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021 - 2023. godine  - po hitnom postupku;
2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

9.    Odbor za lokalnu samoupravu, održaće sjednicu u utorak 15. decembra 2020. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021 - 2023. godine  - po hitnom postupku;
2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

10.    Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika održaće sjednicu u srijedu 16. decembra 2020. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Ovalni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

11.    Odbor za reviziju održaće sjednicu u srijedu 16. decembra 2020. godine u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala broj 51.
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

12.    Odbor za privredu održaće sjednicu u srijedu 16. decembra 2020. godine u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Sedamnaeste posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021 - 2023. godine  - po hitnom postupku.