Raspisan javni konkurs za izbor člana UO RTRS-a iz reda ostalih

Datum: 
16.09.2019 - 09:45

Na osnovu članova  56. stav 1. tačka 7.  Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), člana 46. stav (2) Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 i 44/16), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03)  i Odluke  Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske, broj:02/4.01-1-011-1416-3/19 od 11. septembra  2019. godine,  Komisija za izbor i imenovanje  Narodne skupštine Republike Srpske raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za izbor člana Upravnog odbora Radio-televizije  Republike Srpske

iz reda ostalih

 

Konkurs možete vidjeti ovdje