Predsjednik Čubrilović, generalni sekretar Zgonjanin i članovi Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju razgovarali sa predstavnicima novog Twinning projekta EU o unapređenju kapaciteta Službe parlamenta na putu zemlje ka EU

Datum: 
16.05.2019 - 15:30

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je, u Banjoj Luci, povodom početka novog Twinning  projekta Evropske unije pod nazivom „Unapređenje i nastavak podrške parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“, vrijednog 2,3 miliona evra, razgovarao sa predstavnicima parlamenata Mađarske, Austrije i Hrvatske, koji su nosioci ovog projekta.

Predstavnik Narodne skupštine Mađarske i rukodilac projekta Zoltan Horvat istakao je na sastanku sa predsjednikom Čubrilovićem da je cilj novog Twinning projekta jačanje kapaciteta službi Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH, Skupštine Brčko distrikta, kao i kantonalnih skupština, u obavljanju poslova u vezi sa procesom evropske integracije zemlje.

Projekat se finansira iz IPA sredstava EU, a trebalo bi da bude realizovan u naredne dvije godine.

Na sastanku je naglašeno da je jačanje i unapređenje rada parlamentarnih službi, uz intenziviranje  međusobne parlamentarne saradnje u BiH, potrebno radi ubrzanja procesa pristupanja zemlje Evropskoj uniji i efikasnijoj primjeni akcionih planova u procesu evropske integracije.

Istaknuto je da će iz IPA sredstava EU biti realizovan i projekat nabavke IT opreme i softvera za sve parlamente u BiH u vrijednosti od 1,7 miliona evra.

Predsjednik Čubrilović zahvalio se predstavnicima parlamenata Mađarske, Austrije i Hrvatske na obećanoj podršci u okviru novog Twinning projekta, istakavši da je u pitanju projekat EU podrške parlamentarnim službama u BiH koji omogućava usvajanje najviših evropskih parlamentarnih standarda u radu.

„Narodna skupština Republike Srpske daće maksimalan doprinos u realizaciji ovog projekta, kao što je to činila i ranijih godina“, kazao je predsjednik Čubrilović kojem se rukovodilac projekta Zoltan Horvat zahvalio zbog angažmana i odgovornog učešća Narodne skupštine Republike Srpske u ranija dva Twinning projekta.

O ciljevima i planovima za realizaciju novog Twining projekta danas su u parlamentu Republike Srpske sa predstavnicima projekta razgovarali i generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin, kao i zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Aleksandar Glavaš i član Odbora Srđan Mazalica.

Generalni sekretar parlamenta istakao je da će Služba parlamenta i Odsjek za evropske integracije i međunarodne aktivnosti biti posvećeni realizaciji zadataka i usvajanju preporuka novog Twinnig projekta.

Članovi Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju upoznali su predstavnike Twinning projekta sa aktivnostima Odbora, istakavši potrebu daljeg usklađivanja domaćeg zakonodavsta sa pravnom tekovinom EU.