Potpredsjednica Karadžić Jovičević na svečanosti otvaranja EU tvining projekta u Parlamentarnoj skupštini BiH

Datum: 
27.06.2019 - 15:45

U Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je održana svečanost otvaranja tvining projekta Evropske unije (EU) pod nazivom „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija“.

Projekat u vrijednosti 2,3 miliona evra, koji će u naredne dvije godine obuhvatiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštinu Brčko distrikta, kao i skupštine kantona, provešće konzorcijum kojeg će činiti Narodna skupština Mađarske, Parlament Austrije i Hrvatski sabor.

U obraćanju prisutnima, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovičević izrazila je zadovoljstvo što je dio događaja kojim se označava početak još jednog tvining projekta čiji je cilj dalje osnaživanje uloge parlamenta na integracionom putu BiH ka EU.

„Sada je savim jasno da proces evropskih integracija nije vlasništvo samo jednog nivoa vlasti“, rekla je potpredsjednica parlamenta Republike Srpske.

Ona je istakla da disperija ovog procesa na entitetske i kantonalne parlamente pokazuje da proces evropskih integracija pripada i njima, ali što je najvažnije i svim građanima BiH.

Sonja Karadžić Jovičević je naglasila da je Narodna skupština Republike Srpske preuzela veći dio preporuka koje su sačinjene u jednom od prethodnih tvining projekata i iste uključila u novi Poslovnik o radu, koji je usvojen prije dvije godine.

Narodna skupština Republike Srpske će, istakla je Jovičevićeva, nastaviti da aktivno učestvuje u realizaciji aktivnosti na ovom projektu kako bi se ostavrili zacrtani ciljevi i osnažila uloga pralemanata i parlamentarnih tijela, kao i i njihova saradnja i koordinacija.

„Takođe, Narodna skupština Republike Srpske ostaje privržena svojoj ulozi u pružanju podrške institucijama Republike Srpske u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji i ostaje nedvosmisleno opredijeljena za evropske integeracije i punopravno članstvo zemlje u EU“, naglasila je Sonja Karadžić Jovičević.

Ona je izrazila nadu da će pozicija Republike Srpske biti jasno vidljiva, uz uvažavanje ustavnih nadležnosti i zaključila da je ubijeđena u uspješnost projekta.

Prisutnima su se tokom svečanosti obratili i zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske Ištvan Jakab, predsjednik stalne Potkomisije za evropske poslove Nacionalnog savjeta Parlamenta Austrije Rejnhold Lopatka, predsjednik Komisije za evropske poslove Saveznog savjeta Parlamenta Austrije Kristijan Bušman i predsjednik Komisije za evropske poslove Hrvatskog sabora Domagoj Ivan Milošević, koji su naglasili da će te zemlje nastaviti da snažno podržavaju Bosnu i Hercegovinu na putu ka EU, kao i da će timovi stručnjaka ovih zemalja u okviru tvining projekta parlamentima BiH prenijeti iskustva i standarde u izvršavanju poslova u vezi sa procesom evropskih integracija.

Šef Sekcije Operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH Nikolas Bizel rekao je da su odnosi BiH i EU ušli u intenzivniju fazu, te naglasio značaj tvining projekta u uspostavljanju bliskih odnosa i kontakata između parlamenata BiH i parlamenata država članica EU.

Osim konzorcijuma parlamenata Mađarske, Austrije i Hrvatske, u provođenju tvining projekta učestvovaće i predstavnici parlamenata Belgije, Češke Republike, Francuske, Portugala i Slovačke, kao i više od 60 eksperata iz država članica EU.

Ovo je treći tvining projekat kojeg EU provodi u parlamentima BiH. Prethodni projekti omogućili su potpisivanje Mehanizma saradnje parlamenata u BiH u poslovima evropskih integracija, kao i formiranjem posebnih EU jedinica u sekretarijatima parlamenata sa zadatkom nastavka komunikacije i saradnje sa institucijama EU, kao i nastavkom implementacije EU projekata u parlamentima u BiH.