Održana stručna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Datum: 
09.07.2020 - 15:15

Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas u prostorijama parlamenta stručnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Stručna rasprava je održana po Zaključku Narodne skupštine usvojenom na Devetoj redovnoj sjednici.

U ime predlagača Nacrta zakona – Ministarstva pravde Republike Srpske učesnicima stručne rasprave obratili su se pomoćnik ministra Slobodan Zec i članovi Radne grupe koja je sačinila tekst Nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Oni su istakli da je nakon analize, koju je sprovelo Ministarstvo pravde, jedan od uzroka predugog trajanja sudskih postupaka neefikasnost vođenja postupaka, te veliki broj zaostalih predmeta.

Dodali su da u BiH ne postoji posebno pravno sredstvo kojim bi se osigurala zaštita prava na suđenje u razumnom roku, te da se dužina trajanja postupka može osporavati samo podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH  što se u posljednje vrijeme čini u velikom broju slučajeva.

Zbog toga je Ustavni sud BiH u velikom broju predmeta razmatrao i utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i odredio rok za donošenje odluke, odnosno naložio hitno postupanje, te dosudio nadoknadu nematerijalne štete.  Upravo zato javila se potreba za iznalaženje modaliteta zakonske zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Predstavnici Ministarstva pravde istakli su da je i članom 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, garantovano  da svako tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred sudom.  

Učesnici rasprave bili su predstavnici pravosudnih institucija Republike Srpske koji su iznijeli svoje primjedbe i prijedloge u vezi sa odredbama Nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Složili su se da se zbog sporosti sudskih procesa isplaćuju visoke štete iz budžeta i istakli da je veoma važno stvoriti sve zakonske pretpostavke da se ovaj problem otkloni i iznađu načini da to toga ne dolazi.

Oni su izrazili nadu da će usvajanje ovog zakona doprinijeti smanjenju broja predmeta koji godinama čekaju sudski epilog.

U raspravi su učestvovali i svoje prijedloge i sugestije iznijeli i predstavnici Zakonodavnog odbora Ivanka Marković, Srđan Mazalica i Bojan Vidić, te narodni poslanik Nataša Radulović.

Sjednicom je predsjedavala predsjednik Zakonodavnog odbora Dušica Šolaja.

Svi pozvani predstavnici pravosudnih institucija koji nisu bili u prilici da prisustvuju stručnoj raspravi pozvani su da svoje prijedloge i sugestije na Nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku dostave elektronskim putem na adresu Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske.