Održana stručna rasprava o Nacrtu zakona o faktoringu

Datum: 
04.09.2020 - 12:00

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručnu raspravu o Nacrtu zakona o faktoringu.

Narodna skupština Republike Srpske Nacrt zakona o faktoringu usvojila je na 10. redovnoj sjednici, 2. jula ove godine, uz Zaključak da se Nacrt uputi na stručnu raspravu koja će se sprovesti u roku od 60 dana.

U stručnoj raspravi učestvovali su predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske, te predstavnici finansijskih institucija Republike Srpske i banaka.

Vesna Todorović, predstavnik predlagača zakona – Ministarstva finansija, dala je obrazloženje Nacrta zakona o faktoringu, ističući da ovaj zakon predstavlja novinu u pravnom sistemu Republike i da bi njegovo donošenje trebalo da doprinese povećanju naplate potraživanja, kao i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija i konkurentnosti uz istovremeno smanjenje zaduženosti privrednih subjekata, te jačanje konkurencije u finansijskom sektoru, kao i snižavanje cijene kapitala.

Prema zakonskoj definiciji faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, u kome učestvuju ustupilac, faktor i dužnik. Pod kratkoročnim potraživanjem podrazumijeva se ono potraživanje koje dospijeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge.

S obzirom na činjenicu da su se do sada poslovima faktoringa donekle bavile banke, na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o bankama, a u cilju obezbjeđivanja zakonodavnog okvira za razvoj ove djelatnosti značajan dio Nacrta zakona o faktoringu odnosi se na propisivanje uslova za osnivanje i rad društva za faktoring.

Predstavnici Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti, Privredne komore i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske su tokom stručne rasprave iznijeli svoje prijedloge i sugestije na tekst Zakona koje će razmotriti Ministarstvo finansija, kao predlagač, i uvrstiti u tekst Prijedloga zakona.

Predsjednik Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Željka Stojičić pozvala je sve učesnike stručne rasprave da svoje konačne prijedloge i sugestije na Nacrt zakona o faktoringu dostave na adresu Odbora od utorka, 8. septembra u 16 časova kako bi bili proslijeđeni Ministarstvu finansija na razmatranje.