Odbor za ustavna pitanja utvrdio odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske u dva predmeta, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda

Datum: 
30.06.2020 - 11:00

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske koji se tiču zahtjeva Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda koji smatra da je odlukama Narodne skupštine o potvrđivanju dvije uredbe sa zakonskom snagom ugrožen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Odbor je utvrdio odgovor u predmetu koji se odnosi na Odluku o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta „9. januar“ Banjaluka - Doboj.

Odgovor je utvrđen i na navode iz zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Odlukom o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine utvrdio je da sa materijalno-pravnog aspekta ni u jednom od ova dva predmeta ne može biti riječi o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Odbor smatra da u zahtjevu podnosioca nije vidljivo na koji način je povrijeđen interes bošnjačkog naroda i ističe da obje Odluke nemaju nacionalni predznak i da se podjednako odnose na sve građane, odnosno da ne sadrže odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici bilo kojeg konstitutivnog naroda ili pripadnika naroda iz reda Ostalih.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora za ustavna pitanja Nedeljko Čubrilović.