Narodni poslanici Davor Šešić i Andrea Dorić održali debatu sa mladima iz nevladinog sektora i studentima o primjeni Omladinske politike Republike Srpske

Datum: 
21.06.2019 - 14:30

Predsjednik Odbora za pitanja djece, mladih i sporta Narodne skupštine Republike Srpske Davor Šešić i član Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske Andrea Dorić održali su danas, u prostorijama parlamenta u Banjaluci, debatu sa mladima iz nevladinog sektora i studentima Univerziteta u Banjaluci o pitanjima koja se tiču mladih i primjeni Omladinske politike Republike Srpske.

Posjeta mladih Narodnoj skupštini Republike Srpske i debata sa mladim narodnim poslanicima upriličeni su povodom obilježavanja 30. juna, Međunarodnog dana parlamentarizma, uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini (OEBS) i Instituta za razvoj mladih i zajednice „Perpetuum Mobile“ iz Banjaluke.

Predsjednik Odbora za pitanja djece, mladih i sporta Davor Šešić izjavio je da je cilj razgovora narodnih poslanika sa mladima da ta populacija sagleda mogućnosti kako da aktivnostima i prijedlozima može da utiče na donošenje rješenja značajnih za njih.

On je rekao da je cilj debate da se mladi što bolje upoznaju sa načinom rada Narodne skupštine, o čemu odlučuju narodni poslanici i kako teče proces odlučivanja, te kako mogu uticati na donošenje određenih rješenja.

„Kada dođe na red usvajanje novih zakona, mladi mogu da kažu koja su to rješenja i šta oni predlažu sa ciljem rješavanja njihovih potreba, a to se odnosi i na politike i strategije u vezi sa njima, gdje oni svojim prijedlozima i sugestijama mogu doprinijeti većem stepenu realizacije“, dodao je Šešić.

Član Odbora jednakih mogućnosti Andrea Dorić rekla je da su mladi zainteresovani za učešće u kreiranju za njih bitnih politika i zakonskih rješenja koje donosi Narodna skupština, a predlažu ih dva nadležna ministarstva - Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo porodice, omladine i sporta, koje je i predlagač Omladinske politike Srpske.

Prema njenim riječima, učešćem mladih u kreiranju dokumenata, posebno Omladinske politike može se doći do kvalitetnijih rješenja.

Predstavnik Mreže omladinskih centara za razvoj, animaciju i trening Republike Srpske Snježana Novaković rekla je da se značaj održavanja ovakvih debata ogleda u prilikama pruženim mladima da vode direktan dijalog sa narodnim poslanicima, a što može rezultirati usvajanjem politika i konretnih zakonskih rješenja u korist mladih.

„Mladi omogućavaju narodnim poslanicima direktan uvid u to koje su njihove realne potrebe“, navela je Novakovićeva.