Šesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počinje u utorak, 17. septembra, u 10.00 časova, na predloženom Dnevnom redu 46 tačaka

Datum: 
03.09.2019 - 13:15

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je odlučio da 6. redovna sjednica parlamenta bude održana u utorak, 17. septembra 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Kolegijum je utvrdio Prijedlog dnevnog reda 6. redovne sjednice:

 1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
 2. Prijedlog odluke o konstatovanju ostavke ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Dragice Kovač;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – po hitnom postupku;
 5. Prijedlog zakona o ličnom imenu;
 6. Prijedlog zakona o likvidacionom postupku;
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 19. Nacrt zakona o zabrani prodaje državnog kapitala u Republici Srpskoj ofšor – kompanijama – prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;
 20. Nacrt zakona o električnoj energiji;
 21. Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske;
 22. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;
 23. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
 24. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
 25. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 27. Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine;
 28. Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine;
 29. Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godina;
 30. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. „Znanje za razvoj“, za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine;
 31. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 32. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu;
 33. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
 34. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansisjkom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 35. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu.
 36. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
 37. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu;
 38. Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu;
 39. Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine;
 40. a) Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2018. godinu;
 41. a) Izvještaj o radu JP Radio–televizije Republike Srpske za 2017. godinu, sa Planom rada za 2018. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizije Republike Srpske;b) Izvještaj o radu JP Radio – televizija Republike Srpske za 2018. godinu, s Planom rada za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske;
 42. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 43. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu;
 44. Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu;
 45. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
 46. Izbor i imenovanja