Narodni poslanik Zlatko Maksimović predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik dr Zlatko Maksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Kada se može očekivati da Vlada Republike Srpske i resorno Ministarstvo uputi u Narodnu skupštinu Republike Srpske prijedlog zakona o konverziji kredita podignutim u švajcarskim francima u konvertibilnu marku po korsu na dan podizanja kredita?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-334-1/16

Datum: 22.04.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zlatko Maksimović, je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada se može očekivati da Vlada Republike Srpske i resorno Ministarstvo uputi u Narodnu skupštinu Republike Srpske prijedlog zakona o konverziji kredita podignutim u švajcarskim francima u konvertibilnu marku po kursu na dan podizanja kredita?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Nakon dogovora sa komercijalnom bankom koja je plasirala kredite vezane za CHF, Vlada Republike Srpske prati dešavanja u vezi sa konverzijom ovih kredita. Pomenuta banka je javni poziv objavila u dnevnim listovima koji izlaze na prostoru Republike Srpske i klijentima posredstvom pošte uputila dopis, a započet je i proces konverzije. Taj proces trebalo bi da bude završen do 1. jula 2016. godine.

U skladu sa preduzetim aktivnostima, na jednoj od predstojećih sjednica biće zauzet stav o daljim mjerama u vezi sa pomenutom problematikom.

S poštovanjem,

 

                                                                                           MINISTAR

                                                                                     dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9