Narodni poslanik Zdravko Krsmanović Ministartsvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zdravko Krsmanović, Klub poslanika NDP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA

Uveženi gospodine ministre,

I lično ste obećali, i više puta zaključak svih je da je put Foča-Šćepan polje u takvom stanju da to jednostavno je sramota  za sve nas.

Molim Vas, šta planirate u ovoj godini  uraditi na tom putu, jer ono što je obećano bilo prošle godine da se put proširi, da se dovede u fazu  bezbjednog i redovnog odvijanja saobraćaja sa odbojnim ogradama nije do kraja završeno?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-913/17

Datum: 19.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zdravko Krsmanović na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25, 26. i 27. aprila 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Uvaženi gospodine ministre, i lično ste obećali, i više puta zaključak svih je da je put Foča-Šćepan polje u takvom stanju da to jednostavno je sramota za sve nas.

Molim Vas, šta planirate u ovoj godini uraditi na tom putu, jer ono  što je obećano bilo prošle godine da se put proširi, da se dovede u fazu bezbjednog i redovnog odvijanja saobraćaja sa odbojnim ogradama nije do kraja završeno?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, Glavni projekat izgradnje nove trase predmetne dionice magistralnog puta M-18 je izrađen od strane konzorcija preduzeća AECOM INOCSA S.L.U. i Instituta za građevinarstvo „IG“ doo Banja Luka. Izrada glavnog projekta je u potpunosti finansirana od strane Delegacije EU u BiH.

U toku 2017. godine, JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, planira izraditi urbanističko-tehničke uslove, pribaviti lokacijske uslove i započeti proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Pored navedenog, uslov za otpočinjanje izgradnje predmetnog puta zavisi od dinamike obezbjeđenja finansijskih sredstava.

Napominjemo, da je predmetni putni pravac definisan kao jedan od prioritetnih u okviru Strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025 godina.

Što se tiče planiranih radova na postojećoj trasi predmetnog puta JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, u toku 2017. godine planira vršenje redovnog održavanja kojim treba da se obezbijedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

 

               S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9