Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 16. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                  Koliki je iznos dugovanja Vlade Republike Srpske prema računu posebnih namjena (eskrow račun)?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-408-1/17

Datum: 22.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica je  na nastavku Devete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliki je iznos dugovanja Vlade Republike Srpske prema računu posebnih namjena (eskrow račun)?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, podaci koje ste tražili, nalaze se u Konsolidovanom izvještaju o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine a koji je dostavljen u Narodnu skupštinu Republike Srpske i dostupan je narodnim poslanicima.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

16.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9