Narodni poslanik Vukota Govedarica MH ''Elektroprivreda Republike Srpske'' MP a.d. Trebinje

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petoj sjednici održanoj 8. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MH ''ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE'' M.P. a.d. Trebinje

Tražimo da nam dostavite podatak o stanju na računima Elektroprivrede Republike Srpske na dan 01.01.2014. godine i 31.12.2014. godine.

ODGOVOR:

PREPIS: Služba NS RS

Mješoviti Holding

''Elektroprivreda Republike Srpske''

Matično preduzeće a.d. Trebinje

Broj: 1.1/01-1226-13/15

Datum: 24.09.2015. godine

Narodna skupština Republike Srpske

Banja Luka

N/r Generalnog sekretara

Predmet: Poslaničko pitanje narodnog poslanika g-dina Vukote Govedarice, vezano za stanje računa MH ''ERS'' Matično preduzeće a.d. Trebinje, dostavlja se odgovor

Veza: Vaš Akt broj: 02/2-1353-7/15 od 11.09.2015. godine

Poštovani,

U vezi sa Vašim aktom, broj i datum gornji, odnosno pitanjem narodnog poslanika g-dina Vukote Govedarice, informišemo Vas da je stanje na žiro računima MH ''ERS'' Matično preduzeće a.d. Trebinje na dane 01.01.2014. godine i 31.12.2014. godine, bilo sledeće:

-na dan 01.01.2014. godine, ukupno 70.834.668,21 KM, uključujući i stanje gotovine u blagajni preduzeća n ataj dan, i

-na dan 31.12.2014. godine, ukupno 54.758.881,17 KM, uključujući i stanje gotovine u blagajni preduzeća na taj dan.

S poštovanjem,

                                                                           Generalni direktor

                                                                      Branislava Milekić, dipl.ekk.

                                                                                   

                                                                           

 

30.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9