Narodni poslanik Vlado Gligorić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vlado Gligorić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Pitanje se odnosi konkretno na regionalni put R-4 76 Čelinac-Jošavka-Ukrina na tu dionicu regionalnog puta, a konkretno  na lokalitet Mlinska rijeka kod nadvožnjaka u Mlinskoj rijeci.

Šta nadležni upravljač puteva planira da uradi na toj tački da bi se izbjegle česte saobraćajne nesreće  koje se dešavaju na tom lokalitetu, a sve u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-322/17

Datum: 10.03.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vlado Gligorić na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07, 08. i 09. februara 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Pitanje se odnosi konkretno na regionalni put R-476 Čelinac-Jošavka-Ukrina na tu dionicu regionalnog puta, a konkretno na lokalitet Mlinska rijeka kod nadvožnjaka u Mlinskoj rijeci.

Šta nadležni upravljač puteva planira da uradi na toj tački da bi se izbjegle česte saobraćajne nesreće koje se dešavaju na tom lokalitetu, a sve u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, ovo preduzeće je rehabilitovalo kolovoz na cijeloj dionici puta R-476 od Čelinca do Ukrine u periodu od 27.07.2012. godine do 26.09.2012. godine. Rehabilitacijom kolovoza nije obuhvaćen dio oko nadvožnjaka u Mlinskoj rijeci koji je rađen u 2010. godini u dužini od oko 350 m zbog toga što je kolovoz bio nov nakon izrade – sanacije prolaza ispod nadvožnjaka. Rehabilitacijom je bila obuhvaćena kako sanacija kolovoza tako i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme puta što je i završeno u skladu sa urađenom projektnom dokumentacijom.

Do sada ovo preduzeće nije imalo primjedbi na stanje kolovoza na cijeloj dionici, ali će isto u narednom periodu prikupiti informacije u skladu sa navedenim, te ako se ustanovi da postoje tehnički problemi, za iste naći rješenje. 

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9