Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu saobraćaja i veza, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS-a, postavio je između dvije sjednice, 22. decembra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

 

                Koliko je kredita podignuto za potrebe ''Željeznica Republike Srpske'' od 2006. do danas.

                Detaljno navesti datum uzimanja kredita, iznos kredita, uslovi kredita i za koje namjene je kredit podignut.

ODGOVOR:

Broj:13.04/011-2283/18

Datum, 17.01.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI  SEKRETARIJAT

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA:Vaš akt broj 04.2-011-457/18  od 26.12.2018. godine

           Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS-a, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske  22. decembra 2018. godine, sljedeće  poslaničko pitanje:

 

         „Koliko je kredita  podignuto za potrebe „Željeznica Republike Srpske“ od 2006. godine do danas. Detaljno navesti datum uzimanja kredita, iznos kredita, uslove kredita i za koje namjene je kredit podignut.“

         Poslaničko pitanje  proslijeđeno je „Željeznicama Republike Srpske“ A.D. Doboj, koje su dostavile sljedeći  odgovor:

 

I

INOSTRANI KREDITI

R.b.

Davalac

 kredita

Datum

ugovora

Rok otplate

Kapitalisanje

Grejs

 period

Datum otplate kredita

Kamatna stopa

Ugovoreni iznos

kredita

1.

REPUBLIKA

POLJSKA

09.11.2010.

18 godina

polugodišnje

do 15.04.2012.

15.10.2030.

1,00%

20.000.000

2.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

30.05.2013.

18 godina

(grejs period od 3 godine uračunat u  rok otplate)

polugodišnje

 

do 15.06.2016.

 

do 2031.

1,00%

8.000.000

3.

KREDITNO ZADUŽENJE PREMA REPUBLICI

SRPSKOJ

30.08.2018.

32 godine

(grejs period od 7 godina uračuant u  rok otplate)

polugodišnje

do 15.05.2025.

 

do 2049.

EURIBOR uvećan za  varijabilni raspon

8.500.000

 UKUPNO  U EUR

36.500.000

UKUPNO U KM

71.387.795

                   

 

II

                                                                DOMAĆI KREDITI

 

R.

b.

Davalac

 kredita

Datum

ugovora

Rok otplate

Kapitalisanje

Grejs

 period

Datum otplate kredita

Kamatna stopa

Ugovoreni iznos

kredita

1.

NOVA BANKA A.D. BANJALUKA

11.10.2012.

48 mjeseci

mjesečno

 

25.10.2016.

7,90%-godišnje

10.000.000

2.

UniSredit Banka a.d. Banjaluka

13.04.2011.

60 mjeseci

mjesečno

31.03.2013.

31.03.2018.

5,10% +EURIBOR

(šestomjesečni)

8.462.339

3.

NLB Razvojna banka

29.09.2008.

109 mjeseci

mjesečno

31.08.2010.

29.09.2019.

3,70% +EURIBOR

(šestomjesečni)

15.000.000

UKUPNO

33.462.339

 

III

UKUPNO U KM            ( I+II )

104.850.134

 

Namjena kredita:

REPUBLIKA POLJSKA-kupovina  do 200 teretnih vagona  tipa 448 W i serije Eans-K u iznosu do 15.690.200,00 EUR, a iznos od  4.309.451,04 EUR iskorišten  za kupovinu opreme  za radionice za održavanje željezničkih vozila koji se proizvode u Poljskoj,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE- nabaka novih teretnih  vagona, obnavljanje i remont postojećih voznih sredstava podizanjem njihove  tehničke opremljenosti,

KREDITNO ZADUŽENJE PREMA REPUBLICI SRPSKOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANJA ŽRS-smanjenje broja zaposlenih, odnosno isplata  naknada i ostvarivanje  drugih prava propisanih Zakonom o radu, obuka i savjetovanje radnika obuhvaćenih Programom restrukturiranja (oko 3,5 miliona evra), organizaciono restrukturiranje  koje se odnosi  na razdvajanje operacija i infrastrukture na dvije računovodstveno i upravljački razdvojene organizacione jedinice unutar  jednog privredno društva, te formiranje profitnih centara od postojećih  organizacionih jedinica, usluge konsultanta i  informatizacija  društva (oko 5 miliona Evra),

NOVA BANKA A.D. BANJALUKA-izmirenje obaveza prema zaposlenim radnicima i dobavljačima,

UNISREDIT BANKA A.D. BANJALUKA- investiciono održavanje mobilnih kapaciteta, investiciono ulaganje u radioničke kapacitete i opremu (radionice u Prijedoru, Banjaluci i Doboju) i nabavka  novih teretnih vagona,

NLB RAZVOJNA BANKA- sredstva odobrenog kredita  iskorištena za investicije, inv. održavanje, obrtna sredstva i tekuće održavanje.

 

Napomena: Ukupno kreditno zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj na Projektu restrukturiranja „Željeznica Republike Srpske“ iznosi  51.300.000 Evra.

Oko 42,7 miliona Evra planira se za finansijsko restrukturiranje, odnosno izmirivanje duga prema radnicima ŽRS i Poreskoj upravi, te pretvaranje duga u kapital.

 

        S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              MINISTAR

 

                                                                                                                                                            Neđo Trninić

 

28.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10