Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS, postavila je na Dvadeset drugoj sjednici održanoj 17. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Činjenica je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću izazvala gnjev i revolt srpske javnosti i još jednom potvrdila nepostojanje povjerenja javnosti u rad Suda i Tužilaštva BiH. Međutim, činjenica je, isto tako, da je pomenuta presuda proizvod svjedočenja, odnosno različitih iskaza davanih u toku istražnog postupka, i kasnije na ročištima, što je očigledno da je u kontinuitetu vršen pritisak na svejdoke, što zastrašivanjem, što potkupljivanjem.

Pitanje:

Da li će institucije Republike Srpske pokrenuti određene radnje  u pravcu otkrivanja  istine i rasvjetljavanja svih ovih događanja, pa i privođenja određenih lica, moram reći srpske nacionalnosti, prvenstveno tih svjedoka na lice pravde, jer bi eventualno procesuiranje takvih  lica sigurno imalo uticaja na  moguće odlučivanje apelacionog vijeća u žalbenom postupku?

ODGOVOR:

Broj: S/M

Dana:  

REPUBLIKA  SRPSKA

NARODNA  SKUPŠTINA

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Spomenka Stevanović  na Dvadeset drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  17. oktobra 2017.godine, postavila  je sljedeće poslaničko pitanje:

Poslaničko pitanje:

„  Da li će institucije Republike Srpske pokrenuti određene radnje u pravcu otkrivanja istine i rasvjetljavanja svih ovih događanja, pa i privođenja određenih lica, moram reći srpske nacionalnosti, prvenstveno  tih svjedoka na lice pravde , jer bi eventualno procesuiranje takvih lica sigurno imalo uticaja na moguće odlučivanje apelacionog vijeća u žalbenom postupku ?“

Odgovor:

Dana 06.04.2016.g. policijski službenici MUP Republike Srpske PU Bijeljina su dostavili Tužilaštvu BiH Sarajevo n/r tužioca Miroslava Janjića u predmetu broj: T 20 0 KTRZ 0005015 07, akt sa zapisnicima o saslušanju svjedoka J. M. i L.M. saslušanih na okolnosti njima poznatih činjenica vezanih sa licem S.P. iz Srebrenice, a u vezi njihovog svjedočenja na glavnom pretresu u postupku pred Sudom BiH protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića.          

Naime prijavljeno lice je prema izjavama saslušanih svjedoka, a kojeg lično poznaju, nekoliko dana prije njihovog svjedočenja na glavnom pretresu kod istih dolazilo sa zapisnicima o njihovom saslušanju pred postupajućim tužiocem Tužilaštva BiH u predmetu Naser Orić. 

S.P. je upozoravao svjedoke da se zna da će oni svjedočiti, postavio im pitanja da li znaju ko je Naser Orić i upozoravao ih da paze na koji način će da svjedoče, čime je na indirektan i perfidan način uticao na njihovo svjedočenje.

Takođe, tom prilikom su dostavljeni i zapisnici o prikupljanju izjave od lica Z. R. i T. C. saslušanih na okolnosti predmeta Tužilaštva BiH  T 20 0 KTRZ 0005015 07 i uticaja na svjedoke u postupku, a sve uz saglasnost predmetnog tužioca. U prilogu navedenog akta dostavljene su i dvije službene zabilješke o prikupljenim informacijama na terenu u vezi navedenog predmeta i pokušaja uticaja na svjedoke u krivičnom predmetu.

Postupajući tužilac u navedenom predmetu je na osnovu dopisa MUP-a Republike Srpske, izdao naredbu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu  za lišenje slobode  lica S.P.

Prema našim raspoloživim informacijama prikupljaju se novi dokazi i činjenice u vezi uticaja na svjedoke i od strane Tužilaštva BiH očekuje se podizanje optužnice za navedeno lice.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa postupajućim tužiocem i dalje intenzivno rade na prikupljanju novih dokaza i činjenica u vezi predmeta Naser Orić i Sabahudin Muhić, a sve u cilju dokumentovanja navedenih radnji uticaja na svjedoke i podizanja optužnica protiv izvršilaca krivičnog djela ometanja rada pravosuđa.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                 M I N I S T A R                            

                                                                                                                                                  mr Dragan  Lukač              

 

 

 

17.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9