Narodni poslanik Sonja-Karadžić Jovičević Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

            Vlada je krajem jula donijela Odluku o dodjeli dodatnih finansijskih sredstava domovima zdravlja, to je dodijeljeno za 34 doma zdravlja od 54 ukupno koliko ih ima u Republici Srpskoj, za praktično 63% doma zdravlja, u cijeloj sarajevsko-romanijskoj oblasti, jedino dom zdralja Pale nije dobio nikakva sredstva. Možete li mi reći kojim ste se principom rukovodili, kad Pale nisu uključene, s obzirom na stanje u tom Domu zdravlja, u tu odluku o dodjeli dodatnih finansijskih sredstava i da li planirate da Palama dodijelite neka sredstva, s obzirom da se radi o finansijskim sredstvima? Ja ću zamoliti, dakle, i termin tog sastanka, učesnike tog sastanka, kriterijume i sve ovo što ste mi rekli da dobijem u pismenoj formi, sa dodatkom, kada se planira i kojoj visini.

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-501/15

Datum, 10.11.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

            n/r predsjednika

PREDMET:   ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Poslanik SDS-SRS RS, g-đa Sonja Karadžić Jovićević, je  na 7. sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 21. i 22.10.2015. godine, postavio sljedeće pitanje:           

„Vlada je krajem jula donijela odluku o dodjeli dodatnih finansijskih sredstava domovima zdravlja, to je dodijeljeno za 34 doma zdravlja od 54 ukupno koliko ih ima u RS, za praktično 63% doma zdravlja, u cijeloj sarajevsko-romanijskoj oblasti, jedino dom zdravlja Pale nije dobio nikakva sredstva. Možete li mi reći kojim ste se principom rukovodili, kad Pale nisu uključene, s obzirom na stanje u tom domu zdravlja, u tu odluku o dodjeli dodatnih finansijskih sredstava i da li planirate da Palama dodijelite neka sredstva, s obzirom da se radi o finansijskim sredstvima? Ja ću zamoliti, dakle, i termin tog sastanka, učesnike tog sastanka, kriterijume i sve ovo što ste mi rekli da dobijem u pismenoj formi, sa dodatkom, kada se planira i u kojoj visini. “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Obavještavamo Vas da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na 6. sjednici Upravnog odbora održanoj dana 21.09.2015. godine, donio odluku o obezbjeđivanju dodatnih sredstava domovima zdravlja u 2015. godini, na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o dodjeli dodatnih sredstava domovima zdravlja u 2015. godini, broj: 04/1-012-2-2574/15 od 27.07.2015. godine. Sredstva za gore navedene namjene, obezbijeđena su Finansijskim planom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2015. godinu. Kriteriji za dodjelu su uravnoteženi i njih propisuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, gdje se sredstva uglavnom doznačuju malim domovima zdravlja, koji se nalaze na rubnim područjima u Republike Srpske i gdje postoje objektivni problemi zbog razuđenosti, malog broja stanovnika, nagomilanih obaveza i slično.         

Vlada Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će nastojati da u narednom periodu dodijele dodatna sredstva i domu zdravlja Pale.

 

            S poštovanjem,

 

                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

 

21.10.2015
Saziv: 
9