Narodni poslanik Perica Bundalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Perica Bundalo, Klub poslanika PDP postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Ove zime većina stanovnika Kozarske Dubice, gledala je u nebo, i molila se svevišnjem da prestane padati kiša, sve do prije par dana. Naime, Vode ''Srpske'' su investitor izgradnje zaštitnog zida u samom centru grada na obali Une, radovi idu sporo, rokovi se ne poštuju, nadzorni organ ne radi svoj posao, a trenutno je otvoreno preko 200 metara zida, i ukoliko bi kiša padala dva dana Kozarska Dubica može lako biti pod vodom, dva do tri metra.

Ne daj Bože da se ponovi vodostaj iz maja 2014. godine, bila bi katastrofa. Moje pitanje vama glasi: Da li ste u toku, znate li koliki je to problem i šta možete učiniti u tom pogledu?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-337-214/16

Datum: 21.04.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje                                                                            

            Narodni poslanik Perica Bundalo (klub poslanika PDP) je na jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine  postavio je poslaničko pitanje:

Ove zime većina stanovnika Kozarske Dubice, gledalo je u nebo i molila se svevišnjem da prestane padati kiša, sve do prije par dana. Naime Vode Srpske su investitor izgradnje zaštitnog zida u samom centru grada na obali Une, radovi idu soro, rokovi se nepoštuju, nadzorni organ neradi svoj posao, a trenutno je otvoreno preko 200m zida i ukoliko bi kiša padala dva dana Kozarska Dubica može lako biti pod vodom, dva do tri metra.

Ne daj bože da se ponovi vodostaj iz maja 2014g, bila bi katastrofa. Moje pitanje vama glasi: Da li ste u toku, znate li koliki je to problem i šta možete učiniti u tom pogledu?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ugovor za vršenje radova na Rehabilitaciji nasipa na Uni u području Kozarske Dubice, uključujući rekonstrukciju kejskog zida i rehabilitaciju krune zemljanog nasipa u dužini od 5 km, referenca br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-15-010, potpisan je 21.09.2015 g.  sa firmom „Prijedor putevi“ iz Prijedora.

Vrijednost ugovorenih radova je 361.481.29 KM. Sredstva su obezbjeđena iz kredita Svjetske Banke u okviru Projekta hitnog oporavka od polava.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši JU „Vode Srpske“.

Radovi se izvode u četiri cjeline

  1. Sanacija nasipa potez od pijace do potoka Binjačka u dužini od 1300m
  2. Sanacija nasipa potez od ul. Vidovdanske do potoka Crnac u dužini od 2100m
  3. Sanacija kejskog zida na potezu od pijace do hotela Zepter U dužini od 150m
  4. Sanacija kejskog zida na potezu od šetališta do raskrsnice sa ul. Vidovdanska u dužini od 407,60m

Izvođač radova je do 30.03.2016 prema dostavljenim situacijama, realizovao radove i to:

  1. Radovi na dijelu  nasipa na potezu od pijace do potoka Binjačka  izvršeni su u procentu od 0.0%
  2. Radovi  na sanaciji nasipa na potezu od ul Vidovdanske do potoka Crnac izvršeni su u procentu od 9,50%
  3. Radovi na sanaciji kejskog zida na potezu od pijace do hotela Zepter izvršeni su u procentu od 48.0%
  4. Radovi na sanaciji  kejskog zida na potezu od šetališta do raskrsnice sa ul. Vidovdanska izvršeni su u procentu od 78,20 %

Ukupno prema ugovorenim radovima procenat izvršenja je 43%

Od oktobra do decembra radovi su vršeni na dijelu kejskog zida na potezu od pijace do hotela Zepter. U mjesecu januaru i februaru nije bilo mogiće vršenje građevinskih radova.

Nadzorni organ je u dogovoru sa rukovodiocem projekta i APCU inženjerom konstatovao sa obzirom na obimne padavine i visok vodostaj rijeke Une tokom marta i aprila mjeseca da ne treba vršiti radove na sanaciji zemljanih nasipa, pa je izvođač vršio samo pripremne radove na toj deonici i završavao betonske radove započete na kejskom zidu kada su vremenske prilike to dozvoljavale. Obzirom da se radovi izvode u hidrološki nepovoljnim mjesecima (visoki vodostaj rijeke Une) dinamika vršenja radova u ovom periodu je usporena u odnosu na planom predviđenu.

Izvođač je od strane rukovodioca projekta, nadzornog inženjera i APCU inženjera upozoren na dogovorene rokove i insistira se na ubrzanoj dinamici. Rok za okončanje radova prema ugovoru je kraj avgusta mjeseca 2016 godine.

 

                                                                                                                                   MINISTAR

                                                                                                                  prof.dr Stevo Mirjanić

 

 

 

06.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9