Narodni poslanik Nenad Kuzmić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

 

Narodni poslanik Nenad Kuzmić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Kako se može pokrenuti postupak za dokazivanje ranjavanja u ratu (nastalo tokom povlačenja 30. divizije Vojske Republike Srpske u jesen 1995. godine sitnim gelerima koji su vidljivi na RTG pregledu) gdje vojnik, zbog sitnog povređivanja i razočaranja nije to verifikovao preko uvjerenja o povređivanju od strane nadležnog starješine (pitanje je da li ga je i bilo u toku povlačenja), a ni preko Sanitetske službe?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/3.2-1-011-9/15

Datum: 05.05.2014.godina

NARODNA SKUŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nenad Kuzmić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015.godine, postavio je  sljedeće pitanje:

"Kako može pokrenuti postupak za dokazivanje ranjavanja u ratu (nastalo tokom povlačenja 30. divizije Vojske Republike Srpske u jesen 1995. godine, sitnim gelerima koji su vidljivi na RTG pregledu ) gdje vojnik, zbog sitnog povređivanja i razočaranja nije to verifikovako preko uvjerenja o povređivanju od strane nadležnog starješine (pitanje da li ga je i bilo u toku povlačenja), a ni preko sanitetske službe?“ 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Po osnovu Uredbe o prenošenju evidencija o licima koja su regulisala vojnu obavezu (״Službeni glasnik Republike Srpske״ br.17/06, 62/06 i 72/06), od komandi i jedinica bivše Vojske Republike Srpske, preuzeli smo  evidenciju o licima koja su regulisala vojnu obavezu: a upisana su na Obrazac Vob-8, dokumentaciju o pogibiji, nestanku, smrti, ranjavanju, povređivanju i ozleđivanju, te medicinsku dokumentaciju o liječenju i rehabilitaciji lica koja su umrla, poginula ili ranjena u toku Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, kao i evidenciju pripadnika MUP RS.

U skladu sa članom 128. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ("Službeni glasnik RS" br.134/11, 9/12 i 40/12), lice koje ima pravni interes može tražiti da Ministarstvo odluči o zahtjevu za utvrđivanje činjenica i okolnosti ranjavanja-povređivanja.

Članom 88. stav 2. i 3. Zakona , propisano je da:

„Činjenica da je rana, povreda ili ozljeda zadobijena pod okolnostima iz čl. 2, 5, 7. i 11. ovog zakona utvrđuje se samo pisanim dokaznim sredstvima iz vremena kada je rana, povreda ili ozljeda zadobijena, odnosno revidiranim uvjerenjem u smislu člana 127. ovog zakona.“

 „Pisanim dokaznim sredstvom u smislu stava 2. ovog člana za utvrđivanje činjenice da je rana, povreda ili ozljeda zadobijena pod okolnostima iz člana 2. ovog zakona smatra se i medicinska dokumentacija o njihovom liječenju, najkasnije godinu dana od prestanka tih okolnosti.“

Članom 128. stav 4. propisano je da:

Izjava stranke i svjedoka ne smatraju se dovoljnim dokaznim sredstvima u postupku iz stava 1. i  stava 2.  ovog člana.“

Shodno članu 16.  stav 2. i stav 3.  "Pravilinika o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija " (Službeni glasnik Republike Srpske br.66/12).,zahtjev se podnosi putem nadležnog opštinskog organa uprave kod koga se lice vodi u vojnoj evidenciji.

Podnosilac zahtjeva je dužan da uz zahtjev priloži ovjerene kopije pisanih dokaznih sredstava iz perioda nastanka događaja za koji se utvrđuju činjenice i okolnosti koje su predmet zahtjeva, preciznu izjavu koja sadrži opis okolnosti pod kojima se događaj desio, imena neposrednih starješina u jedinici, kao i ovjerene izjave svjedoka o događaju za koje se utvrđuju činjenice.

Prvostepeni organ je u obavezi da prije prosljeđivanja Ministarstvu  zahtjev uredi u skladu sa članom 16. Pravilinika o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             MINISTAR                                                                                                                             

                                                                                          Milenko Savanović                                                                                              

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9