Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 11. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Rješenjem Fonda PIO broj: LBO1183524599, JMB: 1502969103922, od  10. godine porodici Kutić određena je porodična penzija u iznosu od 302,75 KM.

               Novim Rješenjem istog organa porodična penzija je umanjena na 192,58 KM (3.2.2012.).

  1. Po kom osnovu je umanjena ova porodična penzija?
  2. Da li postoji pojedinačno mogućnost naknade uplate staža osiguranja za 6., 9., 11. mjesec 2011. duga i koliko bi on uticao na iznos penzije?

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-3/2015

Banja Luka, 03.03.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na devetoj sjednici, 11. februara  2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Rješenjem Fonda PIO broj: LBO 1183524599, JMB: 1502969103922, porodici Kutić određena je porodična penzija u iznosu od 302,75 KM.

Novim rješenjem istog organa porodična penzija je umanjena na 192,58 KM (3.2.2012.).

  1. Po kom osnovu je umanjena ova porodična penzija?
  2. Da li postoji pojedinačno mogućnost naknade uplate staža osiguranja za 6, 9, i 11. mjesec 2011. duga i koliko bi to uticalo na iznos penzije?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

„Pravo na porodičnu penziju porodici Kutić, iz umrlog osiguranika Kutić Milana, priznato je počev od 03.09.2010. godine. Porodična penzija je određena u skladu sa članom 158. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 i 118/09), kojim je propisano da se porodična penzija poslije smrti osiguranika, određuje od invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala za slučaj gubitka sposobnosti za rad. S obzirom da je umrli osiguranik Kutić Milan bio borac prve kategorije i da je imao 13 godina, 7 mjeseci i 29 dana penzijskog staža, invalidska penzija koja bi mu pripadala je određena od garantovanog penzijskog osnova od 604,5 KM u procentu od 50% za staž do 20 godina, i iznosila bi 302,25 KM. Porodična penzija za četiri člana se određuje u iznosu od 100% od penzije umrlog, pa je i porodična penzija iznosila 302,25 KM.

U skladu sa članom 172. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), penzije određene od garantovanog penzijskog osnova, po službenoj dužnosti su određene od penzijskog osnova po opštim propisima, pa je porodična penzija počev od 1. februara 2012. godine određena od penzijskog osnova u iznosu od 369,01 KM i iznosila je 184,51, a uvećana za 6% iznosila je 195,58 KM. Nakon svih usklađivanja počev od 1. januara 2013. godine, penzija od 1. januara 2016. godine iznosi 217,50 KM.

 

                                                                                                                                             MINISTAR

Milenko Savanović

 

 

 

11.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9