Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Zadnjim reformama PIO oblasti jedan veliki broj ljudi je ostao bez stečenog prava na penziju, odnosno oduzeta su im ta prava i znatno smanjene penzije.

S obzirom da su oni to pravo ostvarili u momentu i pod uslovima i zakonima koji su tada važili i da su pod tim uslovima se opredijelili za penziju i umirili svoju takozvano radno angažovanje, danas su došli u situaciju da od te penzije ne mogu živjeti.

Mislim da se ta stečena prava ljudima ne mogu ukinuti, da li Ministarstvo ima namjeru, s obzirom da je ovo masovna pojava i dosta obuhvaćeno građana, da ovu problematiku riješi kroz izmjenu ove zakonske regulative u ovoj oblasti?

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-10/2015

Banja Luka, 30.04.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15. aprila 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Zadnjim reformama PIO oblasti jedan veliki broj ljudi je ostao bez stečenog prava na penziju, odnosno oduzeta su im ta prava i znatno smanjene penzije.

S obzirom da su oni to pravo ostvarili u momentu i pod uslovima i zakonima koji su tada važili i da su pod tim uslovima se opredjeljivali za penziju i umirili svoju takozvano radno angažovanje, danas su došli u situaciju da od te penzije na mogu živjeti.

Mislim da se ta stečena prava ljudima ne mogu ukinuti, da li Ministarstvo ima namjeru, s obzirom da je ovo masovna pojava i dosta obuhvaćeno građana, da ovu problematiku riješi kroz izmjenu ove zakonske regulative u ovoj oblasti?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

Strategija reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj usvojena je na 37. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 18. maja 2010. godine. Uvažavajući preporuke Strategije, usvojen je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11 i 82/13), koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Narodna skupština Republike Srpske je na 28. sjednici održanoj 5. juna 2013. godine, usvojila Informaciju o realizaciji Strategije reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj.

Članom 172. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su ta prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do početka primjene ovog zakona, ta prava se obezbjeđuju i dalje. Prema tome, nije tačna konstatacija da je „jedan veliki broj ljudi ostao bez stečenog prava na penziju, odnosno oduzeta su im ta prava i znatno smanjene penzije“.

Članom 172. stav 4. Zakona, propisano je da će za korisnika penzije koja je određena od penzijskog osnova u skladu sa članom 87. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09, 106/09 i 118/09), Fond po službenoj dužnosti donijeti rješenje o utvrđivanju novog iznosa penzije određene od penzijskog osnova u skladu sa čl. 77. do 86. tog zakona, od prvog dana narednog mjeseca nakon stupanja Zakona na snagu. To znači da će svim korisnicima prava na penziju, kojima je penzija bila određena od takozvanog „garantovanog penzijskog osnova“, penzija biti ponovo određena po „opštim propisima“, kao što je određena za sve ostale korisnike prava, odnosno na osnovu penzijskog osnova određenog prema platama i osnovicama osiguranja osiguranika. Članom 172. stav 5. Zakona, propisani su izuzeci u odnosu na stav 4, a odnose se na korisnika invalidske penzije kod koga je uzrok invalidnosti povreda zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, kao i bolest tog lica koja je uzročno-posljedično vezana za te okolnosti, korisnika porodične penzije ostvarene iza invalidske penzije po prethodno navedenom osnovu, korisnika starosne ili invalidske penzije učesnika NOR-a, korisnika porodične penzije ostvarene iza penzije iz učesnika NOR-a i korisnika porodične penzije ostvarene iza poginulog borca ili poginulog učesnika NOR-a.

Rješenjem Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-20/12 od 26. juna 2013. godine, nije prihvaćena inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 172. st. 1, 2, 3. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U obrazloželju rješenja se navodi, da je po ocjeni Suda, i propisivanje kao u članu 172. stav 4. i stav 5. Zakona, stvar zakonodavne politike, odnosno određivanje za koje korisnike penzije će Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, nakon stupanja Zakona na snagu, donijeti rješenje o utvrđivanju novog iznosa penzije, a za koje se neće ponovo određivati penzija, stvar je cjelishodnosti, za čiju ocjenu Ustavni sud nije nadležan. Dajući ovakav stav, Sud je imao u vidu da Ustav nijednom svojom odredbom ne garantuje obim prava po osnovu socijalnog osiguranja, pa time ni prava na penziju, odnosno njenu visinu. Pored toga, Sud je u Rješenju broj: U-58/05 od 27. februara 2007. godine, već zauzeo stav da Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne garantuje obim prava po osnovu socijalnog osiguranja, pa time ni prava na penziju, tako da propisivanje načina usklađivanja penzija, čime se određuje njena visina, predstavlja odraz cjelishodne procjene zakonodavca u uređivanju ovih pravnih odnosa i zavisi od materijalnih mogućnosti društva u određenom periodu.

Imajući izneseno u vidu, kao i činjenicu da je Ustavni sud Republike Srpske po većem broju inicijativa, utvrdio da samo član 141. stav 1. Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske,  smatramo da su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine, realizovane preporuke utvrđene Strategijom reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj, da se prava utvrđena Zakonom ostvaruju isključivo po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja i da trenutno nema osnova za izmjene ili dopune, koje bi suštinski promijenile sistem.

 

                                                                                                                     MINISTAR

                                                                                                              Milenko Savanović

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9