Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 10. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Koliko je u 2015. godini ŠG ''Vrbanja'' iz Kotor Varoša ostvarilo prihoda po osnovu prodaje šumskih sortimenata i koliko je po tom osnovu obračunala naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta, je li istu uplatila u budžet opštine Kotor Varoš i do kada je obaveza uplatiti?

ODGOVOR:

Broj: 12.06-332- 126/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak (Klub poslanika SDS - SRS RS) na 9. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 10. februara 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je u 2015. godini ŠG „Vrbanja“ iz Kotor Varoša ostvarilo prihoda po osnovu prodaje šumskih sortimenata i koliko je po tom osnovu obračunala naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta, je li istu uplatila u budžet opštine Kotor Varoš i do kada je obaveza uplatiti“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

               ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš je u 2015. godini ostvarilo 6.821.852,66 KM prihoda od prodaje šumskih drvnih sortimenata. Obračunata „naknada za razvoj nerazvijenih dijelova opštine“ iznosi po tom osnovu 682.185,27 KM za 2015. godinu (po Rješenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveza je 600.000 KM) plus prenesena obaveza iz 2014. godine u iznosu od 388.659,50 KM, što znači da je ukupna obaveza prema opštini Kotor Varoš 1.070.844,77 KM.

               U 2015. godini je uplaćeno 490.000,00 KM i do danas u 2016. godini 97.709,60 KM, što ukupno iznosi 587.709,60 KM. Preostala obaveza po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz 2015. godine iznosi 483.135,17 KM što je trebalo uplatiti u skladu sa Zakonom o šumama do 05. januara 2016. godine. 

               Razlika obaveze za 2015. godinu po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata i Rješenja resornog Ministarstva (682.185,27-600.000=82.185,27) u iznosu od 82.182,27 KM ostaje do daljnjeg u stanju „mirovanja“ i uplaćuje se nakon što i za taj iznos Ministarstvo dostavi gazdinstvu Rješenje o davanju saglasnosti na utrošak sredstava.  U suprotnom se obaveza smanjuje za taj iznos i vrijednost obaveze bi bila (483.135,17-82.182,27=400.952,90) 400.952,90 KM.

                                                                                                        

                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                            prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9